Hur överklagar man ett kontaktförbud?

2020-02-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Överklaga beslutet om kontakt förbud?Jag är förbudet att kontakta min.... om jag överklaga hur chans har jag att få positive besked?Hur och var, måste man har en advokat Tusen tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar hur man överklagar ett kontaktförbud, vad chansen är att ditt överklagande bifalls, dvs vinner, samt om man behöver en advokat.

Regler kring kontaktförbud finns främst i lagen om kontaktförbud.

Frågan om kontaktförbud beslutas av en åklagare. Är du inte nöjd med åklagarens beslut kan du begära att det ska prövas av tingsrätten. En sådan begäran kan du göra antingen muntligen eller skriftligen till den åklagare som beslutade om kontaktförbudet. Åklagaren överlämnar sedan ärendet till tingsrätten (14 § lagen om kontaktförbud).

Ett överklagande ska innehålla uppgifter om

- det beslut som överklagas

- i vilken del beslutet överklagas och den ändring i beslutet som yrkas

- grunderna för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga och

- de bevis som åberopas och det som ska styrkas med varje särskilt bevis (21 § lagen om kontaktförbud och 7 § lagen om domstolsärenden).

Efter att åklagaren överlämnat ärendet till tingsrätten kan rätten besluta om att kontaktförbudet tills vidare inte ska gälla (17 § lagen om kontaktförbud).

Det är tyvärr svårt att säga hur goda chanser du har att få ett positivt besked genom överklagan då det beror på omständigheterna i ditt specifika fall.

Det finns inte heller ett krav på att du måste anlita en advokat men det kan vara till stor hjälp!

Ha också i åtanke att det är du själv som svarar för dina rättegångskostnader (20 § lagen om kontaktförbud).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du begära att åklagarens beslut om kontaktförbud prövas av tingsrätten. Du ska göra det muntligen eller skriftligen och överlämna det till den åklagare som utfärdade kontaktförbudet som sedan överlämnar ärendet till tingsrätten. Du behöver inte anlita en advokat men det kan vara att rekommendera då ett juridiskt ombud är till stor hjälp.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2437)
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?
2020-09-19 Vad är straffvarning?
2020-09-18 Uppvisat kompis legitimation vid nattklubb: missbruk av urkund.
2020-09-18 Bidragsbrott

Alla besvarade frågor (84184)