Hur överklagar man en parkeringsböter?

2021-01-05 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Jag fick två parkeringsböter p g a tillståndet saknades. Detta hände under dagen efter nyårsdagen och dagen därpå. Jag hade satt tillståndet på insidan av plastfickan där det gamla satt. Tanken var att byta morgondagen till nyårsdagen. Jag kom då till bilen och tog med GPS:n med mig men glömde helt att byta fickan till den sidan som det giltiga kortet satt. Ett slarvigt och dumt misstag.Finns det möjlighet att överklaga med tanken på att jag inte har haft ett parkeringsbot i över 8 år. Please advice!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har fått parkeringsböter och undrar hur du gör en överklagan på denna. Jag kommer i mitt svar använda mig av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Vilken typ av parkeringsböter har du fått?

P-bot eller parkeringsböter som det kallas i vardagligt tal, är inte en böter i juridisk mening. Istället är det en form av sanktionsavgift. Det finns två typer av dessa sanktionsavgifter, antingen felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Vilken typ av sanktionsavgift det är frågan om beror på var bilen stått parkerad. Tillvägagångssätten kring hur en överklagan går till skiljer sig åt, beroende på om det rör sig om en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift. Jag kommer nedan nämna hur man gör en överklagan i båda fallen då jag inte i din fråga kan utge vilken typ av sanktionsavgift detta avser.

Vad säger lagen?

Huvudregeln är att parkeringsbiljetter och motsvarande ska placeras på den främre delen av rutan, och vara "väl synliga utifrån", enligt 49 a § 2 stycket trafikförordningen.

I 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering föreskriver att; "om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut."

Felparkeringsavgift

Om parkeringen har skett på allmän mark eller på gatumark kallas detta för felparkeringsavgift. Om du har fått en felparkeringsavgift överklagar du denna hos polismyndigheten. Detta sker skriftligen där du i anmälan skall ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande, 9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift.

Även om du bestrider parkeringsanmärkningen måste du betala felparkeringsavgiften inom den föreskrivna tiden, 7 § lagen om felparkeringsavgift. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar, 15 § lagen om felparkeringsavgift.

Om Polismyndigheten beslutar att betalningsansvaret inte ska undanröjas, kan du överklaga detta beslut (skriftligen) till tingsrätten. Överklagandet ska även ges in till Polismyndigheten och ha kommit in dit senast tre veckor från det att klaganden fick ta del av beslutet, 10 § andra stycket lagen om felparkeringsavgift.

Kontrollavgift

Om parkering har skett på privat mark eller tomtmark kallas detta för kontrollavgift. En kontrollavgiftsfaktura överklagas genom att kontakta den som har utfärdat avgiften. Detta framgår oftast av kontrollavgiften eller på parkeringsbolagets hemsida vem du skall kontakta för att genomföra en överklagan. Du får hålla inne din betalning under tiden som du bestrider kontrollavgiften. I din invändning, som du bör genomföra skriftligen, behöver du motivera din överklagan samt bifoga relevanta handlingar. Parkeringsbolaget kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte.

Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Om du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning, kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Sammanfattning

Polismyndigheten alternativt parkeringsbolaget (beroende på vad det är för avgift) kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte. En invändning om att man har glömt sitt parkeringstillstånd utgör nämligen oftast inte ett skäl för att undanröja en avgift. Dock kan man ändå överklaga och redogöra för sina omständigheter.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91389)