Hur överklagar man en parkeringsbot?

Hej!

Den 30 juni fick jag en P-bot på Västergatan i Göteborg.

Då jag betalade kom det ej något kvitto. Vi var flera på samma plats som blev drabbade.

Hur överklagar jag? Jag har betalt boten idag 200702.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga

Jag tolkar det som att du betalt för din parkering men inte fått något kvitto och sedan fått en parkeringsbot som du nu vill överklaga.

Parkeringsböter

Det finns två typer av parkeringsböter:

Felparkeringsavgifter kan delas ut av poliser eller kommunala parkeringsvakter om du parkerat i strid med generella parkeringsregler eller lokala föreskrifter (2 § lag om felparkeringsavgift). Felparkeringsavgifter måste betalas inom föreskriven tid även om man vill överklaga den (7 § lag om felparkeringsavgift). Man kan överklaga en felparkeringsavgift på två sätt. Dels kan man bestrida betalningsansvaret genom att skriva ett brev till Polismyndigheten. I brevet ska ens argument och bevis för att undgå betalningsansvaret finnas med. Adressen dit brevet ska skickas ska stå på felparkeringsavgiften. (9 § lag om felparkeringsavgift). Om man istället anser att det finns rena felaktigheter i felparkeringsavgiften kan man begära en rättelse. Det gör man genom att ta med sin felparkeringsavgift och besöka ett poliskontor. (8 § lag om felparkeringsavgift). En rättelse måste göras inom ett par dagar från det att parkeringsavgiften utfärdades.

Kontrollavgifter kan delas ut av markägare eller vaktbolag om du parkerat i strid mot rådande skyltning på privat mark eller liknande platser (1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Vill man överklaga en kontrollavgift kan det vara bra att först prata med den som givit ut den. Får man inget gehör får man istället vända sig till den tingsrätt som täcker området för den olovliga parkeringen och väcka talan där. (9 § andra stycket lag om kontrollavgift vid olovlig parkering)

Sammanfattning och råd

Hur du överklagar din parkeringsbot beror på vilken typ av avgift du fått. Har du fått en felparkeringsavgift kan du antingen skriva ett brev till polismyndigheten och bestrida betalningsansvaret eller om den är uppenbart felaktig besöka ett poliskontor och begära en rättelse. Är det istället en kontrollavgift du fått kan du i första hand kontakta den som gett ut den och går det inte att komma överens får du istället väcka talan i en domstol.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo