Hur överklagar man en kontrollavgift?

2020-12-12 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag har fått en kontrollavgift på min hyrda P-plats för saknad P-tillstånd. På hyresavtalet anges en annan adress än den som är angiven på själva P-boten. Går det att överklaga och få den avskriven?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har fått parkeringsböter och undrar hur du gör en överklagan på denna. Jag kommer i mitt svar använda mig av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Vad säger lagen?

I 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering föreskriver att; "om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut."

Hur genomför man en överklagan?

En kontrollavgiftsfaktura överklagas genom att kontakta den som har utfärdat avgiften. Detta framgår oftast av kontrollavgiften eller på parkeringsbolagets hemsida vem du skall kontakta för att genomföra en överklagan. Du får hålla inne din betalning under tiden som du bestrider kontrollavgiften.

I din invändning, som du bör genomföra skriftligen, behöver du motivera din överklagan samt bifoga relevanta handlingar. Parkeringsbolaget kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte.

Om det skulle vara så att du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning på överklagan kan ärendet komma att tas vidare till allmänna reklamationsnämnden, förkortning ARN.

Blir kontrollavgiften avskriven?

Att överklaga är fullt möjligt dock i frågan huruvida

kontrollavgiften kommer bli avskriven eller ej är det svårt att ge ett

svar. Jag kan inte med säkerhet säga att din kontrollavgift kommer att bli avskriven, däremot kan jag ge en rekommendation. Jag skulle rekommendera dig att kontakta dem du skrivit hyresavtalet med. Om dem kan intyga att hyresavtalet avser den adress som din bil stod parkerad på kan det anses vara "uppenbart oskäligt" att ta ut kontrollavgiften och den kan därmed avskrivas.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91198)