Hur överklagar jag transportstyrelsens beslut?

2021-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, Polisen stoppade mig när jag inte hade körkort och dom hade återkallat mitt körkortstillstånd. Det var första gången jag kör bil utan min tränare men det var nödvändigt då och det var ca en månad kvar tills min uppkörning och senare fick jag beslut från transportstyrelsen på 6 månaders spärrtid men jag är i behov av körkortet eftersom jag behöver ett sommarjobb som de har krav på B-körkort och jag har ingen inkomst för att kunna betala böter. Nu vill jag överklaga till förvaltningsrätten men jag vet inte hur jag ska skriva överklagandet för jag är i behov av körkortet innan sommaren. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du överklaga Transportstyrelsens beslut vad gäller återkallandet av ditt körkortstillstånd. Du funderar därmed på hur du ska gå tillväga, men framförallt hur du ska formulera ett överklagande. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Återkallelse av körkort vid olovlig körning

Regler om när ett körkortstillstånd ska återkallas regleras i 5 kap. körkortslagen. Transportstyrelsen ska återkalla ett körkortstillstånd när en person exempelvis gjort sig skyldig till olovlig körning 5 kap. 3 § punkten 4 körkortslagen. Spärrtiden kan variera från lägst en månad upp till högst tre år 5 kap. 6 § körkortslagen. I vissa fall kan transportstyrelsen besluta om att ge en varning istället för att återkalla körkortet. Detta sker däremot restriktivt och gäller framförallt mindre allvarliga återkallelsepunkter.

Transportstyrelsens beslut kan överklagas

Transportstyrelsens beslut att återkalla ett körkortstillstånd kan överklagas 8 kap. 1 § körkortslagen. Överklagan ska skriftligen skickas in till Transportstyrelsen som i sin tur skickar vidare den till förvaltningsrätten för en bedömning i frågan. Det ska vidare framgå av beslutet från Transportstyrelsen hur du ska gå tillväga för att överklaga, exempelvis vilka handlingar du behöver skicka med.

Värt att ha i åtanke är att överklagandet måste skickas in inom en viss tidsfrist. Hur lång tid du har på dig ska framgå av beslutet, men vanligtvis är det tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Vad som gäller i din situation

Utifrån den information du har angivit i frågan är det svårt för mig att bedöma huruvida du har chans att vinna framgång med en eventuell överklagan av beslutet. Det du kan anföra i din överklagan till Transportstyrelsen är det du själv beskriver i din fråga; du behöver körkortet i arbetet. Det är ofta en god idé om du kan inkomma med ett intyg från dig arbetsgivare som kan verifiera att det behövs att du har körkort i tjänsten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du istället vill att någon av våra jurister ska skriva överklagan går det bra att kontakta oss här eller på telefon 08-533 300 04.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96356)