Hur överklagar jag parkeringsböter?

2020-12-28 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Jag har fått p-böter pga att jag parkerat utanför en galleria. Boten blev på på 500 kronor. De har tydligen infört p-skiva för att man ska få parkera där.. Jag har nu varit där i efterhand och tittat då jag inte uppfattade någon skyltning om detta. Och skyltar saknades helt och har även tagit kort på allt som bevis. Någon skyltning om att p-skiva krävs saknas på parkeringen. Det sitter alltså inga skyltar uppsatt nånstans på parkeringen att p-skiva krävs. Inte heller där jag gick in i själva gallerian så fanns någon info om det. Jag undrar nu hur jag ska gå tillväga med min överklagan? Jag har betalat in summan men anser alltså att det bör rimligtvis betalas tillbaka på grund av att skyltning och information saknas.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En markägare får endast ta ut kontrollavgift för en felaktig parkering om villkoren för parkeringen tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen måste göras med vägmärken, enligt 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Om markägaren inte tillkännagett parkeringsvillkoren tillräckligt tydligt är den inte berättigad att ta ut en felparkeringsavgift.

På parkeringsboten finns ofta information om hur man ska gå tillväga för att överklaga. Om det skulle saknas sådan information kan du vända dig direkt till bolaget som utfärdat kontrollavgiften och meddela ditt krav och din överklagan. Hänvisa till att det på platsen vid tidpunkten för parkeringen saknades information om gällande parkeringsvillkor och att det saknades skyltar om krav på p-skiva vilket innebär att det inte är möjligt för en bilförare att kontrollera parkeringsvillkoren. Det kan också vara bra att skicka in de bilder du har som bevis. När parkeringsböter utfärdas får man ofta betala in den krävda summan inom den angivna tiden, vilket du gjort. Men man kan efter det formulera en överklagan och vid bifall av den återbetalas den erlagda avgiften!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91389)