Hur överklagar jag ett utvisningsbeslut?

2020-02-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min dotter är sambo med en ensamkommande kille från afghanistan som kom hit för ca 5 år sen. Han hade utvisningsbeslut hängande över sig men eftersom han gick gymnasiet så fick han tillfälligt uppehållstillstånd via gymnasielagen.I somras blev de föräldrar till en pojke eftersom dottern ville gå gymnasiet 3 dagar i veckan så var min svärson hemma med barnet. Nu har han fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ska alltså utvisas.Skiljas från sin son som jag kan tycka är helt fel.Vad kan vi göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Som jag tolkar din fråga så undrar du vad det finns för möjligheter för din svärson att få stanna i Sverige trots ett avslag. Det första är att han har rätt att överklaga beslutet och få det prövat av Migrationsdomstolen, detta kommer jag skriva om nedan.

Uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen vilken jag kommer hänvisa till i mitt svar.

Att överklaga ett beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd

Ett avslag om uppehållstillstånd får överklagas till Migrationsdomstolen (14 kap. 3 § utlänningslagen). Detta innebär att personen kan få sin sak prövad igen. I beslutet från Migrationsverket står hur lång tid som personen har på sig att överklaga, och gällande ett beslut om utvisning brukar det vara inom 3 veckor från att personen fick ta del av beslutet.

På Migrationsverkets hemsida här går det att läsa mer om hur ett överklagande görs och vad det ska innehålla.

Får en utvisad person stanna i Sverige så länge?

I beslutet står också ett datum för när personen måste ha lämnat Sverige. Om personen väljer att överklaga har den rätt att stanna i Sverige under den prövningsprocessen. Dock bör personen vara beredd att möjligtvis behöva flytta, då det kan bli konsekvenser i form av återreseförbud om personen är kvar i Sverige utan tillstånd (ex. med anledning av överklagandeprocessen).

Hur kan ett överklagande nå framgång?

Ett överklagande ska skickas in till Migrationsverket som först tittar på ifall det var något felaktigt med deras beslut och om de bör ändra sitt beslut. Om de inte ändrar, så skickas det vidare till Migrationsdomstolen som gör en ny prövning.

I överklagandet ska personen berätta om vilket beslut som den tycker ska ändras och varför. Här kan personen berätta om omständigheterna till varför uppehållstillstånd bör beviljas. Beroende på hur lång tid som passerat från ansökan till beslutet kan vissa omständigheter ha ändrats som kan tas upp.

Det är sen upp till Migrationsdomstolen att ändra Migrationsverkets beslut eller fastställa det. Vad de kan komma att säga om just detta fallet, har jag inte tillräckligt med information om för att kunna säga någonting om.

Andra alternativ?

Gällande ett beslut om utvisning eller avvisning kan det i undantagsfall finnas möjlighet att åberopa verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen, detta gäller om det är ett beslut som inte längre går att överklaga. Det innebär att ifall det framkommit någon ny omständighet som innebär att ett beslut om utvisning/ avvisning inte kan verkställas. Det kan vara exempelvis om den politiska situationen i hemlandet ändrats och som gör att personen inte bör återvända, svår sjukdom eller att familjeförhållandena ändrats. Det krävs dock mycket för att få beviljat ett verkställighetshinder.

Ett alternativ som kanske är lättast att nå framgång med är att åka tillbaka till hemlandet och på nytt söka om uppehållstillstånd. Exempelvis om personen nu har familj i form av sambo och barn i Sverige kan en stark grund vara anknytning till barnet. Nackdelen är att handläggningen kan ta lång tid vilket innebär att personen kan behöva vara ifrån Sverige en längre period. Fördelen är att risken för att få återreseförbud försvinner och möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barn kan vara ganska stor.

Juridisk hjälp

Det kan underlätta att ha ett ombud i processen, men en jurist kan också hjälpa till nu innan att förklara mer ingående än vad jag har gjort gällande hur en vidare framtida process kan gå till och vilka förutsättningar som finns för att personen ska kunna få lov att stanna i Sverige i just detta fallet.

Vill ni kontakta en av Lawlines egna jurister går det att boka en tid via hemsidan här. Det går också att kontakta via telefon med telefonnummer 08-533 300 04

Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00

Jag hoppas att detta gav svar på frågan, även om det är svårt att säga hur möjligheterna ser ut med endast väldigt lite information om fallet och de personliga omständigheterna. Oavsett anser jag att det kan vara bra att ha ett ombud i form av juridisk hjälp om personen vill gå vidare i processen.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll