Hur överklagar jag ett beslut om medborgarskap?

Efter 3 års väntan på beslut på ansökan om svensk medborgarskap fått avslag. avslaget sägs beror på att jag i mitt Syriska hemlandspass har en födelsedatum och att jag i Sverige er registrerat med ett annat. jag förklarar att jag i asylprocessen i Sverige blir frågat om födelsedatumet(som står i passet) stämmer. ja svarar att ja det er så jag är registrerat men att föräldrar i mitt hemland har ansvaret för att registrera barn, så ofta blir det lite det datum dom vill(som i passet).men att de egentligen säger att jag har född ett annat datum. personalen frågar om hon ska ändra till rätta datum. jag frågar om det kommer ha någon betydelse och hur svarar nej. hon registrera tydligen det datumet mina föräldrar menar jag är född och inte som i passet.

Nu har jag fått avslag på medborgarskap för att min nuvarande födelsedatum inte matcher min identitetshandling. det känns konstigt när det inte är jag som har gjort något aktivt för att ändra det men får avslag för detta. Jag fick upphållstilstånd och det fanns ingen tvekan om mitt identitet då. när jag fick frågan om varför dessa inte stämde förklarade jag mer detaljerat men fick ändå avslag. det känns orättvist att jag ska straffas för något som inte är min fel. men något en personal från migrationsverket har gjort som tydligen blev negativt för mig. jag har levat ett skötsamt liv i Sverige i 7 år och har aldrig haft något problem.

jag ska nu överklaga! men hur gör jag! behöver jag en advokat? kan jag göra något i detta läget?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga handlar om att överklaga ett beslut av svenskt medborgarskap.

Beslut om svenskt medborgarskap fattas av Migrationsverket som är en förvaltningsmyndighet. Reglerna kring överklagande av ett sådant myndighetsbeslut finns därför i förvaltningslagen (FL).

För att överklaga Migrationsverkets beslut måste du skicka ett skriftligt överklagande till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick ditt beslut (44 § FL). Överklagandet kan vara skrivet på papper eller elektroniskt genom till exempel ett e-postmeddelande. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ändras. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska Migrationsverket skyndsamt skicka vidare överklagandet till aktuell domstol som sedan beslutar i ärendet genom dom (46 § FL).

Det finns inget krav på att du måste ta hjälp av en jurist för att överklaga ditt beslut men det kan vara bra att få hjälp av någon professionell i en sådan situation. Lawline har jurister som arbetar med migrationsrätt och du är varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå för att få hjälp med överklagandet.

Du kan kontakta Lawlines juristbyrå på telefonnummer 08-533 300 04. Du kan även gå in på Lawlines hemsida och fylla i ett formulär där du uppger att du vill ha kontakt med en jurist och vad ditt ärende gäller.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Carin ÖstlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000