Hur överklagar jag ett beslut av transportstyrelsen?

2021-03-21 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag blev av med mitt körkort för att jag körde fort (145 på 110 väg) samt körde för nära ett framförande fordon. Jag arbetar som mekaniker och är beroende av mitt körkort, hur kan jag framföra en överklagan där jag kan argumentera för återlämning av mitt körkort? Samt blir man av med sitt körkort för gott vid sådana "överträdelse".
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer du bli av med ditt körkort "för gott"?

Frågan om du blir av med ditt körkort "för gott" beror på vilken spärrtid som har inträtt. Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen)

Om spärrtiden efter återkallelsen av ditt körkort var längre än ett år (12 månader) måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning. Du måste ha ett körkortstillstånd om du ska övningsköra (4 kap. 1 § körkortslagen).

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse (alltså spärrtiden) bestämts till högst ett år får ett nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter en ansökan hos transportstyrelsen (3 kap.14 § körkortslagen). Om spärrtiden var högst 12 månader behöver du alltså inte ta ett nytt körkortsprov utan det räcker med en ansökan om ett nytt körkort.

Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare. Min rekommendation är att du kontaktar transportstyrelsen och tar reda på vilken spärrtid du har, eftersom det är avgörande för om du behöver ta ett nytt körkortsprov eller ej. Du kommer alltså inte bli av med ditt körkort för alltid, dock kan du behöva ta ett nytt körkortsprov i vissa fall.

Kontakta transportrelsen: https://transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/

Hur du kan överklaga

Om du anser att ett beslut av transportstyrelsen angående återkallelse av ditt körkort är felaktigt kan du enligt 8 kap 1 § första stycket första punkten körkortslagen överklaga det. Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.

I din överklagan kan du argumentera att transportstyrelsen borde besluta om varning istället för att återkalla ditt körkort( 5 kap. 9 § körkortslagen) Du kan argumentera att dina personliga förhållanden utgör särskilda skäl som talar för att du inte borde få ditt körkort återkallat. Med personliga förhållanden syftar jag på att ditt körkort är väsentligt för att du ska kunna fortsätta arbeta. Du kan därför argumentera att en återkallelse av ditt körkort inte är en proportionerlig åtgärd i förhållande till den aktuella trafiköverträdelsen eftersom det är en oskäligt betungande påföljd för dig med tanke på dina levnadsförhållanden. Jag kan tyvärr inte ge besked om hur sannolikt det är att din överklagan kommer att bifallas då jag inte vet särskilt mycket om din situation.

På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla, klicka här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Lawline kan också upprätta ett överklagande åt dig till ett fast pris (6 995 kr): https://www.lawline.se/fixed_price

Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister,(https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96379)