Hur överklagar jag en parkeringsbot?

2019-03-31 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, jag har parkerat bilen vid sjukhuset med parkeringsbiljett från 9:43 tills 14:44. Tänken var att jag ska lämna min fru till förlössningen och skulle hämta andra barnet från förskolan kl 14 som vanlig. När vi kommit in, förlössningen börjades, och barnet föddes kl 14:15. Vi upptäckte att förlössningsavdelningen hade förbjud för syskon pga smittningsrisk. Då kunde jag inte åka till förskolan och stannades med frun. Jag hade ingen möjlighet att förlänga parkeringsbiljetten. Kl.17 gick jag ut och fick parkeringsanmarkning ( 3 kap 49a $). Kan jag överklaga parkeringsanmärkning på något sätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av din fråga att du parkerat bilen på allmän mark. Parkeringsområdet har betydelse eftersom man bestrider parkeringsavgifter på olika sätt beroende på om marken är privat eller allmänt. Jag kommer att beskriva för ditt fall nedan.

Bilen var parkerad på allmän mark

Vid parkering på allmän mark måste du betala avgiften inom erlagd tid; oavsett om du anser den vara felaktig eller inte (7 § lagen om felparkeringsavgift).

Däremot kan du efter betalning vända dig till Polismyndigheten på den ort där du fick parkeringsanmärkningen och ansöka om rättelse (se 8 §). Efter att din ansökan har kommit in utreder polisen ärendet och meddelar därefter ett beslut.

Om Polismyndigheten beslutar att inte bifalla din ansökan har du möjlighet att bestrida betalningsansvar (se polisens hemsida). Du måste dock ha anmält ditt bestridande inom 6 månader från att avgiften har betalats (se 9 §).

Skulle polisen besluta att inte undanröja betalningsansvaret kan du slutligen överklaga ärendet skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Överklagandet ska ges in till polisen och ska ha inkommit senast 3 veckor från det att du fick del av det tidigare beslutet (se 10 §).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (353)
2019-08-01 Storlek på kontrollavgift och bestridande
2019-07-27 Kontrollavgift för att ha väntat med att registrera parkering
2019-07-25 Kan man hävda felskyltad parkering om det saknas skyltar från vissa infarter?
2019-07-25 Kan jag överklaga p-bot som inte fanns på bilen?

Alla besvarade frågor (72196)