Hur överklagar jag en parkeringsbot?

Hej, jag har parkerat bilen vid sjukhuset med parkeringsbiljett från 9:43 tills 14:44. Tänken var att jag ska lämna min fru till förlössningen och skulle hämta andra barnet från förskolan kl 14 som vanlig. När vi kommit in, förlössningen börjades, och barnet föddes kl 14:15. Vi upptäckte att förlössningsavdelningen hade förbjud för syskon pga smittningsrisk. Då kunde jag inte åka till förskolan och stannades med frun. Jag hade ingen möjlighet att förlänga parkeringsbiljetten. Kl.17 gick jag ut och fick parkeringsanmarkning ( 3 kap 49a $). Kan jag överklaga parkeringsanmärkning på något sätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av din fråga att du parkerat bilen på allmän mark. Parkeringsområdet har betydelse eftersom man bestrider parkeringsavgifter på olika sätt beroende på om marken är privat eller allmänt. Jag kommer att beskriva för ditt fall nedan.

Bilen var parkerad på allmän mark

Vid parkering på allmän mark måste du betala avgiften inom erlagd tid; oavsett om du anser den vara felaktig eller inte (7 § lagen om felparkeringsavgift).

Däremot kan du efter betalning vända dig till Polismyndigheten på den ort där du fick parkeringsanmärkningen och ansöka om rättelse (se 8 §). Efter att din ansökan har kommit in utreder polisen ärendet och meddelar därefter ett beslut.

Om Polismyndigheten beslutar att inte bifalla din ansökan har du möjlighet att bestrida betalningsansvar (se polisens hemsida). Du måste dock ha anmält ditt bestridande inom 6 månader från att avgiften har betalats (se 9 §).

Skulle polisen besluta att inte undanröja betalningsansvaret kan du slutligen överklaga ärendet skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Överklagandet ska ges in till polisen och ska ha inkommit senast 3 veckor från det att du fick del av det tidigare beslutet (se 10 §).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”