FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott02/08/2019

Hur överklagar jag återkallat körkort?

Hejsan.

Blev tagen för ungefär 6mån sedan med 0.005ug narkotika i blodet. Jag fick återkallad körkort i 12 mån. Jag har kommit i en situation där jag verkligen behöver körkort för att kunna komma till mitt jobb och annat yrke jag har brevid.

Finns det någon möjlighet att få körkortet tillbaka tidigare.

Detta är första gången någonsinne jag har blivit dömd/straffad.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Du har gjort dig skyldig till rattfylleri (4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Detta kan leda till indraget körkort (5 kap 3 § punkt b körkortslag). Du kan överklaga transportstyrelsens beslut att återkalla körkortet (5 kap 10 § körkortslag), detta måste du göra inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet. Överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten på din ort, men skickas till transportstyrelsen som fattade beslutet. Om det har gått mer tid än tre veckor har du bara rätt till en ny prövning om dina förhållanden har förändrats under spärrtiden, exempelvis om du har hamnat i en annan arbetssituation. Du ska då skicka in en begäran om omprövning och motivera den med att du hamnat i en ny situation som kräver en ny prövning.

Överklagandet

För att ditt körkort inte ska bli återkallat måste det föreligga synnerliga skäl. Det betyder att det ska finnas viktiga skäl för att inte återkalla ditt körkort. I förarbetena nämns att hänsyn kan tas till om någon endast kört en kort sträcka. I tidigare avgöranden har domstolar fäst vikt vid att någon behöver sitt körkort för att kunna behålla sitt jobb. I mål om rattfylleri har högsta förvaltningsdomstolen gett stöd för att en låg alkoholkoncentration kan göra skillnad i bedömningen. Så om 0.005 ug är en låg koncentration narkotika kan du argumentera för att det borde utgöra skäl. Att du tidigare är ostraffad är också något som kan utgöra skäl. Om du förutom att du körde narkotikapåverkad följde gällande trafikregler är det också något du kan ta upp i din argumentation.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba EkstrandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?