Hur ofta får en hyresvärd höja hyran?

2021-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hur ofta får en hyreshöjning ske (utan standardförbättring etc.) ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ofta en hyresvärd får höja hyran utan med hänsyn till då det skett standardförbättringar m.m.

En hyresvärd kan inte höja hyran hur den vill. Det finns olika krav, både på själva hyresbeloppet och tillvägagångssättet för att höja hyran.

Hyresbeloppet:

Hyresbeloppet måste vara skäligt (12 kap. 55 § JB). Bedömningen för att se om hyran är skälig görs genom en jämförelse med hyran för andra lägenheter ofta på samma ort, som med hänsyn till bruksvärdet anses så lik den aktuella lägenheten som möjligt. I bedömningen tas hänsyn till lägenhetens standard, modernitet, var den är placerad och omgivningen. Skälighetsbedömningen görs sedan genom att jämföra hyran för den aktuella lägenheten med hyran för de jämförbara lägenheterna. Kravet för att hyran ska anses skälig, är att den inte ska vara "påtagligt högre" än hyran för de lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är jämlika (12 kap. 55 § 1 st.).

Tillvägagångssättet:

När hyresvärden vill höja hyran behöver hen skriftligen meddela hyresgästen om detta (12 kap. 54 § 1 st. JB). Meddelande ska innehålla uppgifter om hur stor hyreshöjning är och vad den nya hyran blir och när hyran börjar gälla. Meddelandet ska även innehålla information om att hyresgästen blir bunden till att betala den högre hyran om hyresgästen inte innan en viss angiven dag ger dig som hyresvärd ett meddelande om att hyresgästen motsätter sig höjningen. Denna angivna dag bestämmer hyresvärden, men den får inte vara tidigare än två månader från meddelandet. Meddelandet behöver också innehålla information om att hyresnämnden kan bestämma skäligheten i hyran om hyresgästen inte anser att den är skälig och vad hyresgästen ska göra för att få till en sådan prövning (12 kap. 54 a § 2 st).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2083)
2021-10-25 Kan man bli av med sin hyresrätt om man missar att betala hyran?
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?

Alla besvarade frågor (96531)