FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/06/2019

Hur ofta enligt lag måste man besiktiga en hiss?

Hur ofta enligt lag måste man besiktiga hissar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på dina fråga återfinns i Boverkets föreskrifter. Boverket är en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. De tar bland annat fram föreskrifter och ger vägledning i frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets föreskrifter finns krav och regler för hissar när det gäller utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll.

Vilka hissar omfattas av Boverkets föreskrifter?
Hissar som omfattas av Boverkets föreskrifter definieras som motordrivna anordningar med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del. De ska vara permanenta uppställda och vara styrda av gejder (d.v.s. en skena som håller en rörlig maskindel (t.ex. en hisskorg) i rätt läge), väggar, sax-armsystem eller liknande för transport av personer, personer och gods eller enbart gods mellan fasta stannplan. Se 1 kap. 3 § första stycket Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Exempel på hissar som faller in under definitionen ovan är; Person och varupersonhissar, Varu- och småvaruhissar, plattformshisdsar, trapphissar och tillsynshissar.

Omfattas den aktuella hissen/hissarna (den du syftar på i din fråga) av föreskrifterna?
Av din fråga så framgår det inte vad det är för typ av hiss som du menar. I mitt svar utgår jag dock utifrån att den ingår i Boverkets definition av hiss, då föreskriften omfattar nästan alla typer av hissar. Boverkets föreskrifter omfattar inte bygghissar (se 1 kap. 3 § andra stycket Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.)

Skulle det dock vara så att din fråga istället handlar om bygghissar, kranhissar och gruvhissar så bör du med hjälp av föreskrifterna se vad som gäller för dessa typer av hissar. Och även hissar avsedda för yrkesmässig användning av särskilt instruerad personal regleras av andra föreskrifter.

Vem ska kontrollera hissarna?
Alla hissar ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Med andra ord ett organ som har behörighet/tillstånd att göra det. Observera dock att det finns hissar som omfattas av undantag.

När ska hissar besiktigas?
Innan nya hissar tas i bruk skall en första besiktning göras. Undantag finns, men generellt så skall en första besiktning göras för lågfartshissar, plattformshisdsar och trapphissar (som är bestyrka och CE-märkta av tillverkaren innan installationen).

Återkommande besiktning ska utföras för alla typer av hissar. Den första återkommande besiktningen ska utföras efter två år. Därefter ska det göras kontroll på ett intervall på ett eller två år beroende på typ.

Observera att om att hissen ändras på ett väsentligt sätt som har betydelse för säkerheten skall en revisionsbesiktning göras. Med andra ord skall en besiktning göras igen, innan den tas i bruk efter ändringen.

Svaret på din fråga är alltså att man måste besiktiga en hiss varje år eller vartannat år.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Hittade du inte det du sökte?