Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?

FRÅGA
Hej har en fråga om en gammal dom från år 2000Domen blev till fördel till övergrepp i rättsakOch blev tilldöm 10.000kr till min fördel har aldrig mottagit pengarna.Hur ska jag gå vidare?Tack för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst vill jag fråga huruvida utfallet blev böter eller skadestånd och vilket av dessa du syftar på? Det är nämligen så att böter som straffpåföljd inte är några pengar som tillfaller brottsoffret, böter tillfaller nämligen staten. Har du i brottmålsprocessen eller vid sidan av denna även fört en skadeståndstalan så har du som utsatts för brott naturligtvis också rätt till ersättningen. En skadeståndstalan jämte en brottmålsprocess kallas för enskilt anspråk och ska ersätta skada du lidit till följd av brottet.

Jag beskriver nedan hur du som brottsutsatt kan få ut din ersättning men också risken för att ditt skadeståndsanspråk är preskriberat, vilket skulle innebära att du inte kan få ut någon ersättning.

Hur ska jag få ut mitt skadestånd?

I de bästa av världar betalar gärningspersonen skadeståndet utan några motsättningar, ofta ser verkligheten inte ut så.

Domstolen brukar i samband med att skadestånd döms ut kontakta kronofogden. Kronofogden kontaktar sedan brottsoffret för att undersöka möjligheterna att kräva gärningspersonen på betalning. Du kan också själv kontakta kronofogden med ett sådant ärende.

Kan inte gärningspersonen betala finns möjligheten att få ut skadeståndet via ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget får då en sk. Regressfordran på gärningspersonen vilket innebär att de i sin tur kan kräva denne på pengar.

I fall då ovan nämnda tillvägagångssätt inte vinner framgång finns möjligheten att få ut en ersättning från brottsoffermyndigheten. Tyvärr är inte det ett alternativ för dig då en sådan ansökan måste göras senast 3 år efter att domen inte längre är överklagbar (då den vunnit laga kraft).

När preskriberas skadestånd?

När det gått en viss tid kan inte längre skadeståndet krävas in, det kallas då att skadeståndet preskriberas (8 § Preskriptionslagen). Preskriptionstiden för skadestånd är 10 år om inte preskriptionstiden för brottet är längre än 10 år, då gäller istället brottets preskriptionstid (2 § och 3 § Preskriptionslagen). Preskriptionstiden för övergrepp i rättssak är vid brott av normalgraden endast 5 år (17 kap. 10 § och 35 kap. 1 § Brottsbalken). Att notera är dock att försök till att då gärningspersonen att betala genom att väcka ärende hos kronofogden eller annars genom att skriva till denne och påminna om skadeståndet räknas som ett preskriptionsavbrott (5 § Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt (6 § Preskriptionslagen). Låt säga att du eller någon å dina vägnar år 2010 hörde av dig till gärningspersonen angående betalningen, en ny preskriptionstid börjar då löpa och skadeståndet preskriberas inte förrän år 2020.

Sammanfattningsvis bör du först förvissa dig om huruvida skadeståndet är preskriberat eller inte. Har det inte gjorts några preskriptionsavbrott är det tyvärr försent i ditt fall då domen är så pass gammal. Du kan då inte kräva gärningspersonen på skadeståndet. Är domen inte preskriberad kan du vända dig till kronofogdemyndigheten eller ditt försäkringsbolag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (187)
2021-03-31 Ersättning för olaga hot
2021-03-27 Rätt till ersättning vid misshandel
2021-03-20 Ersättning till brottsoffer vid bedrägeri.
2021-01-27 Vad kan en anhörig till en avliden genom brott begära i skadestånd?

Alla besvarade frågor (91414)