FrågaFASTIGHETSRÄTT22/02/2018

Hur nära tomtgräns får parkeringsplats anläggas?

Hej! Hur nära tomtgräns får en parkeringsplats byggas/anläggas? Jag bor i ett område med detaljplan. Enligt mitt sätt att tolka PBL och PBF krävs grannes medgivande om p-platsen skall placeras närmare än 4,5 meter. Verkar vara en generell regel, men finns det undantag där kommunen väljer bortse från 4,5 metersregeln?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En parkeringsplats räknas som annan anläggning än byggnad (6 kap. 1 § plan- och byggförordningen). Parkeringsplatser får anordnas på tomten utan bygglov om det görs i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus (6 kap. 2 § första stycket, tredje punkten plan- och byggförordningen).

Det finns inga regler om var på tomten parkeringsplatsen får vara eller hur nära tomtgränsen den får ligga. Parkeringsplatsen får dock inte strida mot bestämmelser i detaljplanen (10 kap. 2 § plan- och bygglagen). Den får vidare inte placeras så att den innebär fara för människors liv eller hälsa, exempelvis vid en utfart där det är skymd sikt (2 kap. 9 § plan- och bygglagen).


Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”