Hur mycket ska min man köpa ut min del av huset med vid skilsmässan?

2017-06-07 i Bodelning
FRÅGA
Jag å min man ska skiljas.Jag och min son skall bo tillsammans tills han hittar eget boende, är 21 år. Har ett hus köpt för 375000 plus renovering 30000 1988, utropspris 995000 enl. mäklaren. Bolån på 63700. Min man ska om han kan bo kvar köpa ut mej. Hur räknar vi ut hur mycket han kan köpa ut mej för?? Jag lämnar mycket saker å möbler kvar som jag har betalt själv. Tack på förhand. Med vänlig hälsning Anita.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan förklara hur en bodelning går till. Om ni har andra tillgångar än bara huset som är giftorättsgods ska dessa också beaktas vid bodelningen. Eftersom jag inte vet vad ni har för övriga tillgångar kommer jag förklara utifrån husets värde. Jag rekommenderar er dock att ta kontakt med en jurist för att få hjälp att genomföra en bodelning med beaktande av alla era tillgångar.

Bodelning

Eftersom ert äktenskap upplöses när ni skiljer er så ska egendomen fördelas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen går till så att era andelar i boet beräknas. När detta sker ska ni beräkna era respektive tillgångar och från tillgångarna räkna bort de skulder ni har. Om någon av er har skulder med panträtt i eventuell enskild egendom så får dessa skulder endast räknas av andelen i giftorättsgodset om den personen inte kan få täckning ur den enskilda egendomen (11 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Om huset är värt 995 000 kronor och ni äger hälften av var av det, och ni inte har några andra tillgångar, så är ert respektive giftorättsgods 497 500 innan avdrag för skulder. Efter avdrag för skulder är ert respektive giftorättsgods 465 650 kronor. När andelarna av ert giftorättsgods är beräknat så ska era respektive andelar läggas ihop för att sedan delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). I denna beräkning när endast husets värde har beaktats vid beräkningen av giftorättsgodset så kommer ni efter delningen, och efter att lånet på bostaden lagts tillbaka, ha 497 500 kronor var i tillgångar.

Med ledning av dessa andelar så ska ni fördela egendomen mellan er (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom din make ska få huset så ska han istället betala dig pengar (11 kap. 10 § ÄktB). Utgångspunkten är således att han ska betala dig halva värdet av bostaden, om vi bortser från att ni har andra tillgångar som ska fördelas mellan er genom bodelningen. Det som är viktigt att tänka på är dock den latenta skatt som ligger på huset. Skatt betalas endast när huset avyttras och din make kommer därför betala skatt när han säljer det i framtiden. Denna skatteskuld måste avräknas från vad han ska betala dig.

Latent skatt

Kapitalvinsten vid försäljningen av huset är skillnaden mellan vad den säljs för minskat med kostnaderna för att sälja, anskaffningsutgiften och förbättringsutgifterna (44 kap. 13 § IL). Om renoveringen 1988 räknas in som en förbättringsutgift vid skatteberäkningen beror på om den var en ny-, till- eller ombyggnad eller om den istället utgjorde reparation eller underhåll av huset (45 kap. 11 § IL). Om det var en reparation eller underhålls så räknas det inte in vid skatteberäkningen medan den gör det om det var en ny-, till- eller ombyggnad. Jag utgår nu från att renoveringen var en reparation eller underhåll. Kapitalvinsten är då 995 000 - 375 000 = 620 000 kronor. Om det är ett vanligt småhus är vinstskatten 22 %. Det innebär att den latenta skatten är 136 400 kronor. Din den av skatten är 68 200 kronor.

Han skulle betala dig 497 500 kronor för din del av huset. 68 200 kronor ska räknas av eftersom det utgör en latent skatteskuld. Det innebär att han ska ersätta dig med 429 300 kronor för huset.

Sammanfattning

Om endast huset beaktas vid bodelningen så ska din man ersätta dig med 429 300 kronor för huset. Så länge möblerna du köpt själv inte utgör enskild egendom så ska värdet på dem räknas med när ni bodelar precis som eventuella övriga tillgångar. Vid en bodelning måste en skriftlig handling upprättas och ni båda två måste underteckna denna (9 kap. 5 § ÄktB). Om ni vill är det möjligt att registrera bodelningen hos skatteverket.

Reglerna om hur en bodelning ska gå till kan kännas krångla, om ni vill ha hjälp av en jurist när det kommer till att upprätta bodelningsavtalet så kan ni få det via vår juristbyrå.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94218)