Hur mycket pengar kan man få för att ha suttit frihetsberövad p.g.a. misstanke om brott?

2019-09-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan ! hur mycket pengar en man kan få efter att ha släppts är inte skyldig? per natt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för frihetsberövande

Om du har blivit frihetsberövad (anhållen eller häktad) på grund av att du misstänkts för brott, och sedan blivit frisläppt, har du som utgångspunkt rätt till ersättning från staten. Reglerna om rätten till denna typ av ersättning finns i frihetsberövandelagen.

Allmänna förutsättningar

För att ha rätt till ersättning ska du ha varit anhållen eller häktad. Har du varit anhållen ska du ha varit det i minst 24 timmar i sträck för att du ska ha rätt till ersättning. Om förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts, eller om rätten lämnar en frikännande dom som säger att du inte begått brottet, kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern för den tid du har suttit frihetsberövad (frihetsberövandelagen 2 §).

Hur mycket ersättning kan du få? Vilka skador ersätts?

Det finns ingen särskilt belopp som du kan få ut per natt du suttit frihetsberövad, utan hur mycket ersättning som kan utgå beror på om du har förlorad arbetsinkomst, vilka utgifter du haft, hur länge du suttit frihetsberövad och så vidare.

Du kan få ersättning för lidande, förlorad arbetstjänst, intrång i näringsverksamhet och vissa utgifter som du haft under tiden du suttit frihetsberövad (frihetsberövandelagen 7 §).

Lidande

Med lidande menas de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande kan innebära. Ersättningens storlek beror på hur länge frihetsberövandet har varat. Normalt utgår ersättning för lidande på 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.

Förlorad arbetstjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för de dagar som frihetsberövandet pågått. Det är du som sökande som ska visa att du har förlorat inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in underlag som styrker dina uppgifter. Underlaget kan bestå av intyg eller liknande från din arbetsgivare.

Utgifter

Endast vissa typer av utgifter ersätts enligt frihetsberövandelagen. Det gäller exempelvis kost­nad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. bostads­hyra, telefon m.m. ersätts dock inte. Det är du som måste ge in underlag som visar vilka utgifter du haft, t.ex. ett kvitto.

Du kan läsa mer om hur en ansökan om ersättning går till på Justitiekanslerns hemsida.

Där hittar du även blanketten som man skriver under och skickar in om man vill ansöka om ersättning.

https://www.jk.se/skadestand/frihetsberovande/

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2257)
2019-12-13 Hur många personer dömdes för brott 2018?
2019-12-11 Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?
2019-12-10 Gärningsculpa vid olaga hot
2019-12-08 Om preskriptionstiden för stöld gått ut och man blir misstänkt igen syns den gamla domen?

Alla besvarade frågor (75562)