Hur mycket kan man testamentera bort vid omgifte?

2021-08-17 i Testamente
FRÅGA
Jag är omgift i äktenskap nummer två. Med min första fru, som gick bort 2016, har jag ett barn tillsammans plus ett barn från hennes tidigare äktenskap som jag har adopterat.Min fråga gäller hur mycket jag kan testamentera till min nuvarande fru?Hur mycket kostar det att få ett testamente upprättat?
SVAR

Hej, tack för din fråga

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något testamente. Jag kommer dela upp mitt svar i tre steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.

Vad hände efter att din första fru gick bort?

Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken). För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när en make avlider (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I denna bodelning ingår allt giftorättsgods, dvs. allt som inte är enskild egendom. Vad dödsboet efter den avlidne erhåller vid bodelningen tillsammans med övrig egendom (som inte ingått i bodelningen, exempelvis enskild egendom och särskild egendom), utgör kvarlåtenskapen efter den avlidna. Detta är denna egendom som arvsreglerna därefter omfattar.

Efter den ena makens död ärver efterlevande make med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1–2 § Ärvdabalken). Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Så i det här fallet innebär det att du inte får testamentera bort det du har ärvt med fri förfoganderätt efter din första fru.

Hur mycket av arvet efter dig får du testamentera bort?

Då ni hade två barn tillsammans gäller dessutom att enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om ett testamente kränker bröstarvingarnas laglott kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att utfå laglotten inom sex månader från att de har delgivits testamentet (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Det innebär alltså att du inte får testamentera bort mer än hälften av kvarlåtenskapen efter dig.

Sammanfattningsvis innebär reglerna i Ärvdabalken att du varken får testamentera bort det du har ärvt med fri förfoganderätt efter din första fru eller mer än hälften av kvarlåtenskapen efter dig.

Hur mycket kostar det att upprätta testamente?

Hos oss på Lawline kostar upprättande av testamente som är max 2 sidor 4 795 kr och den skickas till dig som PDF. Priset inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mejl och/eller telefon. För att få hjälp av oss med att upprätta testamente gå in på https://lawline.se/fixed_price.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96515)