Hur mycket kan man maximalt bli skyldig att betala i underhållsbidrag?

2019-07-03 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min kille fick en dotter för 5 veckor sedan men en annan tjej. Nu den första tiden ska dottern bo med mamman o då kräver hon att han ska betala henne, de kom överens om en summa men nu räcker inte de pengarna säger hon o vill att han ska skicka mer pengar. Hennes uträkningar stämmer inte riktigt har vi kommit fram till men hur mycket mer pengar hon kräva mer av honom? Han betalar snart allt för sin dotter men får sällan träffa henne.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket din kille kan bli skyldig att betala i underhåll. I mitt svar kommer jag först att berätta vem som kan bli skyldig att betala underhåll för att sedan gå vidare till hur mycket man kan bli skyldig att betala och slutligen vad ni kan göra nu.


Vem kan bli skyldig att betala underhåll?
Tills att barnet fyller 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga.

Den ena föräldern kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om:
-föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller
-föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans endast med den andra föräldern.

Det avgörande för vem som ska betala underhåll är alltså vart barnen bor varaktigt. I frågan skriver du att barnet kommer att bo med mamman vilket gör din kille underhållsskyldig.


Hur räknar man ut hur mycket man ska betala i underhåll?
Inledningsvis ska sägas att prisbasbeloppet för 2019 är beräknat till 46 500 kr. Formeln för att räkna ut underhållsbidrag hittas i 7 kap 3 § föräldrabalken. Nedan beskrivs stegvis hur uträkningen går till.

Steg 1. Räkna ut barnets behov.
När barn är 0-6 år beräknas deras behov vara 65 % av prisbasbeloppet alltså räknas årskostnaden ut genom formeln 46 500 x 0.65 = 30 225 kr. Vilket innebär cirka 2518 kr per månad.

Från detta belopp ska du:
+ Plussa på individuella kostnader som barnet har (till exempel om barnet äter mediciner pga kronisk sjukdom)
-Minus barnbidraget.

Efter att du räknat ut barnets behov ska föräldrarnas förmåga räknas ut.

2. Föräldrarnas förmåga
Grundbeloppet är då nettoinkomsten. Från nettoinkomsten ska dras av:
- Levnadskostnader. Det beräknas vara 120 % av prisbasbeloppet för ett år alltså 46 500 x 1.2 = 55 800 kr. Vilket innebär cirka 4 650 kr per månad.
- Skälig boendekostnad räknas också av nettoinkomsten. En oskälig boendekostnad kan föreligga om familjen bor alltför stort i förhållande till familjens storlek eller att kostnaden är alltför hög.

Denna uträkning gör man både för mamman och för pappan. Det som blir kvar av nettoinkomsten efter att levnadskostnader och boendekostnad dragits av är överskottet dom båda har varje månad.

3. Underhållsbidraget
För att få fram det slutgiltiga resultatet ska du använda denna formeln:

Barnets behov x Bidragsskyldigs förälders överskott (din kille) / Föräldrarnas samlade överskott = Underhållsbidraget.

Jag har inte tillräckligt mycket med information för att kunna räkna ut vad det skulle bli i just din killes fall. Det som kan sägas är att mamman inte kan begära att din kille ska betala hur mycket som helst utan det finns ett sätt att räkna ut underhållsbidraget.


Vad kan ni göra nu?
Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap 2 § föräldrabalken).

Det ni kan göra är att försöka komma överens och upprätta ett avtal om underhållsbidraget. Då väljer ni själva hur högt bidraget ska vara. Kommer ni inte överens kan domstolen fastställa hur högt underhållsbidraget ska vara.

Slutligen ska jag tipsa om försäkringskassans hemsida där ni kan beräkna hur stort underhållsbidraget ska vara. Försäkringskassans beräkningsverktyg går i princip efter samma mall som jag skrivit om under rubrik "hur man räknar ut hur mycket en person ska betala i underhåll". Du hittar beräkningsverktyget här!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (881)
2020-01-19 Vad är ett exekvaturbeslut?
2020-01-14 Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år
2020-01-11 Kan jag kräva hyra för ett hemmaboende barn över 20 år?
2020-01-11 Är en förälders underhållsskyldig till barn mellan 18-21 som inte bor hemma?

Alla besvarade frågor (76383)