Hur mycket kan jag få i skadestånd när jag brutit handleden på min hyresvärds mark?

FRÅGA
Hej! Jag råkade ut för en halkolycka på min hyresvärds mark och har anmält detta till dem. De vill att jag återkommer med ett skadeståndsanspråk och jag undrar vad som är rimligt att begära? Min handled är bruten och har blivit fixerad med en metallplatta vid operation. Jag är helt sjukskriven 1 månad. Kommer sedan behöva viss arbetsanpassning och kommer kanske behöva jobba deltid. Skadan är även anmäld till min gruppförsäkring via facket så jag kommer troligen få mina utlägg ersatta därifrån.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.


Såsom jag uppfattat det är din fråga hur mycket som är rimligt att begära i skadestånd av din hyresvärd efter att du brutit handleden när du halkat på hyresvärdens mark. Jag kommer därav nedan endast gå igenom de lagar och regler som är relevanta för att besvara just den frågan.

Ersättningen ska täcka hela skadan

Huvudregeln inom all skadeståndsrätt är att hela skadan ska ersättas. Just avseende personskador, vilket det rör sig om i ditt fall (En skadad handled), uttrycks detta i Skadeståndslagens 5 kap. 1 §. Där framgår att skadestånd till den som har tillfogats personskada ska omfatta ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadade, inkomstförlust, samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, eller av bestående art, samt särskilda olägenheter som uppkommit till följd av skadan. Utgångspunkten är alltså att du ska få ersättning för alla sjukhus och sjukvårdskostnader du kan ha haft, samt ersättning för inkomstförlust och annat lidande som uppkommer på grund av skadan.

Ersättningen i ditt fall bör omfatta allting du har nämnt i din fråga

I ditt fall rör det sig om sjukhuskostnader för operation och undersökning samt andra utgifter vilka kan hänföra sig till sjukvård efter skadan (såsom medicin e.d.). Detta ska ersättas enl. vad jag sagt ovan. Det rör sig även om inkomstförlust på grund av skadan. Den ersättning du kommer att kunna begära för inkomstförlust ska motsvara skillnaden mellan inkomsten du skulle haft om du inte var skadat, och den inkomst som du trots skadan kan uppbära (5:1 st. 2 SkL). Eftersom att jag inte vet om vad du har för inkomst eller hur mycket du kommer att uppbära i inkomst under ditt deltidsarbete kan jag inte närmare ange exakt vad som är rimligt att kräva.

Sammanfattning

Du har rätt att få hela din skada ersatt. Detta inbegriper samtliga kostnader som hänför sig till sjukvård, men även den eventuella förlust i inkomst som du kommer att lida till följd av skadan. Jag kan dessvärre inte konkretisera ned detta till ett exakt belopp, då jag saknar vidare omständigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen, antingen här eller genom vår juristbyrå, om du behöver vidare och mer ingående assistans i ärendet.

Allt gott!

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (360)
2021-10-10 När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?
2021-09-30 Vad kan jag göra om någon har skadat min egendom?
2021-09-25 Hur beräknas ersättning för personskada?
2021-08-27 Skadeståndsansvar för hundattack

Alla besvarade frågor (96466)