Hur mycket i avgångsvederlag kan jag begära?

FRÅGA
AvgångslönHej jag undrar över avgångslön. Vi båda är överens om 4 månader, dock inte storleken. Arbetsgivaren vill ge mej endast grundlön, jag vill ha genomsnitt på ett år, då jag från början för 2,5 år sedan har jobbat minst 375 timmar övertid och natt per år (540 övertid, 2019). Har inte jag rätt att få ut en medel lön (ex 375 övertids timmar på ett år fördelat på 12 månader, och sedan gånger 4 månader)??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina anställningsvillkor regleras till stor del i Lagen om anställningsskydd (också kallad LAS). Men det finns inga regler om rätt till avgångsvederlag.

Om avgångsvederlag

Avgångsvederlag är en frivillig överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om att arbetstagaren ska få en ersättningssumma vid uppsägning. Detta blir oftast aktuellt i situationer där arbetsgivaren inte kan eller vill erhålla en uppsägning som följer de regler som fastställs i LAS. Två vanliga situationer där överenskommelser om avgångsvederlag kan träffas är ifall arbetsgivaren inte följer turordningsreglerna i LAS eller om uppsägning skett utan saklig grund. Syftet är att arbetstagaren går med på en ersättning istället för att stämma om regelbrottet i domstol.

Arbetstagaren har alltså ingen laglig rätt att få ett avgångsvederlag.

Hur mycket ersättning går att begära?

Det finns inga hänvisningar till vad som är rimligt, då varje situation är unik och då det handlar om vad de båda parterna kommer överens om. I vissa fall kan det aktuella fackförbundet vara med och förhandla om ett rimligt avgångsvederlag.

Summan kan också bero på anledningen till uppsägningen. Exempelvis om arbetstagaren sägs upp utan saklig grund, har denne rätt till uppsägningstid enligt 11 § LAS. Normalt är då att avgångsvederlaget motsvarar summan för de antal månader som arbetstagaren annars skulle jobbat kvar under uppsägningstiden.

Vad gäller i din situation?

Avgångsvederlaget är en överenskommelse, och det finns inga regler kring hur stort det ska vara. Om du vill ha hjälp att förhandla om summan med din arbetsgivare så råder jag dig till att kontakta ditt fackförbund.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96379)