Hur mycket får hyresvärden höja hyran?

2015-11-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi hyr ett hus på landet av en privat person. Nu vill denna hyra hyran. Hur mucket får man höja hyra egentligen ? Mvh Lina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som direkt svar på din fråga gäller att hyresbeloppet inte får vara högre än vad som är "skäligt" (rimligt), samt att hyresnämnden avgör vad som är rimligt med hänsyn till vad boendet kostar i drift. Nedan ämnar jag förklara lagen närmare.

Om bostaden upplåts för annat än fritidsändamål tillämpas lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. här Av 4§ framgår att hyresvärden skriftligen ska meddela dig om att han/hon önskar höja hyran. Går du inte med på hyreshöjningen måste hyresvärden vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden ska då fastställa en hyra som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden, om inte lägre hyra följer av ert avtal. Enligt din formulering av frågan framstår det som att denna lag ska tillämpas på din bostad.

Är det däremot ett fritidsboende gäller enligt 1§ st 2 i ovanstående lag bestämmelserna i 12 kap Jordabalken (JB). I JB 12:54 och 12:54a§ framgår att hyresvärden skriftligen ska meddela dig om att han önskar ändra hyresvillkoren. I JB 12 kap 54a§ stycke 2 framgår vad ett sådant meddelande ska innehålla. Om du fått ett skriftligt meddelande av din hyresvärd så leta upp paragrafen och läs vad meddelandet ska innehålla. Innehåller meddelandet samtliga i lagen angivna uppgifter måste du kontakta hyresvärden och motsätta dig dennes höjningsförslag, annars blir du automatiskt bunden av dennes nya villkor. Det är alltså viktigt att du hör av dig till hyresvärden snarast och protesterar om du fått ett skriftligt meddelande. (Du har minst två månader på dig).

Det framgår av JB12:54 att om hyresvärden vill höja hyran men du motsätter dig detta, så får hyresvärden ansöka om höjning av hyran hos hyresnämnden. Av JB 12:55 anges hur hyresnämnden ska fastställa hyresbeloppet. Hyran ska bestämmas till ett "skäligt" belopp. För att avgöra vad som är ett skäligt belopp tar domstolen hänsyn till vad andra liknande hus i området kostar att hyra.

Sammanfattningsvis gäller alltså att hyresvärden får gå till hyresnämnden som fastställer ett belopp som är rimligt att betala.


Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll