Hur mycket ärver syster och halvsyster, och behöver bouppteckning göras i flera länder?

2019-08-02 i Arvsordning
FRÅGA
Hejsan jar en klurig fråga 1. Pappa dog 1979. 2. Mamma dog 2015. 3 min syster dog 2019. 4.min syster som avled har bott i Göteborg de senaste 52 åren (hon blev 53) är Finsk medborgare. 5. Har en halvsyster vi har samma mamma men ej pappa och halvsyster lever i Oulu i Finland. Så min syster (3) som gick bort ...snyft och jag har samma mor o far 2 frågor vilka ärver ...andra frågan behöver det götas en bouppteckning även i Finland för att min syrra som avled hennes tillgångar efter mamma ska fördelas mellan mig och min halvsyster
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Finsk eller svensk lag?

Enligt den nordiska konventionen om arv testamente och bodelning (SÖ 2015:1) så ska lagen i det land personen hade hemvist tillämpas på hela arvet när en person med anknytning till flera nordiska länder dör (Artikel 2 SÖ 2015:1). Det framgår inte av din fråga var din pappa och mamma hade hemvist, men jag kommer anta att dom hade hemvist i Sverige för att besvara frågan. Din syster bodde i Göteborg och hade därmed hemvist i Sverige.

Arvet efter dina föräldrar

Förutsatt att din far och mor var gifta när din far avled, och att din far inte hade några andra barn än dig och systern som han hade med din mor, så ärvde din mor honom. När din mor sedan gick bort år 2015 så ärvde du och din syster hälften var av det arvet hon fått från er far, och sedan ärvde du och båda dina systrar en tredjedel var av din mors tillgångar. Jag utgår här ifrån att det inte fanns något testamente.

Arvet efter din syster

Eftersom hon bodde i Göteborg, och därmed hade hemvist i Sverige, ska svensk lag tillämpas på hela arvet (Artikel 2 SÖ 2015:1). Om din syster hade några barn ärver dom allt (2:1 Ärvdabalk). Om hon inte hade några barn så ärver ni syskon (2:2 Ärvdabalk). Det står i lagen att om arvlåtaren inte har några barn så ärver föräldrarna hälften var. Är någon av föräldrarna inte i livet så delar syskonen på den förälderns lott. I ert fall är båda föräldrar döda. Du kommer alltså att få hälften, det som din far skulle ha ärvt om han vore i livet. Den andra halvan, den som din mor skulle ha ärvt, ska delas mellan dig och din halvsyster.

Bouppteckning i Finland?

Jag kan tyvärr inte svara på om du behöver lämna in någon bouppteckningshandling i Finland, eftersom jag inte känner till finsk lag. För att få svar på detta råder jag dig att kontakta finska skatteverket. Dom har information på både svenska och finska, och dom är kontaktbara via telefon, mejl och brev.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1605)
2021-05-07 Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?
2021-05-02 Ärver min svärdotter mig?
2021-05-01 När arvinge går bort kort efter arvlåtaren

Alla besvarade frågor (92055)