Hur mycket ärver särkullbarn – exempel

2021-04-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min man gick bort och han har en son( vi är gift).Vi har till gång för 600000 kr(Fastighet och bilar).jag har betalat fakturar och begravning kosnad från min egna pengar 100000kr. Särkullbarn vill ha bara pengar vid arvskifte, Hur mycket kommer jag att betala till honom?Är det 250000kr eller 200000kr?mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ett särkullbarn på din avlidnes make sida ärver då ni make har gått bort. Jag förstår förutsättningarna som att de enda arvsberättigade är du och särkullbarnet samt att du och din bortgångne make hade gemensamma tillgångar uppgående till 600 000 kr (giftorättsgods) och att begravningskostnaderna uppgick till 100 000. Därutöver finns inga äktenskapsförord eller testamenten.

Det korta svaret på din fråga är att särkullbarnet då kommer att ärva 250 000 kr. I det följande kommer jag redogöra mer i detalj för hur man beräknar fram särkullbarnets arvslott.

Reglerna om bodelning och arv finner du i äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB) och ärvdabalken (hädanefter ÄB).

Vad ärver särkullbarn?

När en make dör upplöses äktenskapet och makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset kommer då att delas lika mellan makarna efter det att avräkning för eventuella skulder har gjorts (11 kap. 3 § ÄktB). Begravningskostnaderna för den avlidne räknas som en skuld hos denne.

I ditt beskrivna scenario innebär det alltså 600 000 kr minskat med 100 000 (skulder för begravningskostnad) ska delas lika mellan dig och din make. Således blir det 500 000 delat i två vilket resulterar i att bodelningen ger er 250 000 kr var.

Huvudregeln är sedan att kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken (d.v.s. dig), men som särkullbarn till den bortgångne arvlåtaren har man dock rätt att utfå sin arvslott redan vid den första makens bortgång. (3 kap. 1 § första stycket ÄB)

Det är denna rättighet din bortgångne mans son utnyttjar i ditt beskrivna fall.

Den arvslott som särkullbarnet genom denna rättighet kan utkräva är din avlidne mans halva från bodelning delat på antalet arvsberättigade. (2 kap. 1 § ÄB)

Som du har beskrivit scenariot har ni inga gemensamma barn, något testamente eller liknande, vilket innebär att särkullbarnet är den enda arvsberättigade som din man efterlämnade och således ärver din makes särkullbarn hela hans kvarlåtenskap. Med andra ord får du ingenting utav din makes halva från bodelningen utan hans kvarlåtenskap går oavkortat till hans särkullbarn (d.v.s. 250 000 kr).

För mer information om särkullbarns arvsrätt, samt efterlevande makes rättigheter, har jag skrivit mer om det här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?