Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?

2021-04-16 i Arvsordning
FRÅGA
När min far går bort, hur mycket ärver då min avlidne brors barn av hans tillgångar. Det var bara jag och min bror och han gick bort för många år sedan. Han har ett barn som naturligtvis ärver sin fars del.. men innebär det hälften av min fars tillgångar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt och regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB). Inledningsvis kommer jag först att redogöra för om ditt brorsbarn har rätt att ärva din far för att sen besvara hur mycket av arvet som ska gå till denne.

Har ditt brorsbarn rätt att ärva din far?

De som i första hand har rätt att ärva är den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Med bröstarvingar menas barn, barnbarn osv. Om ett barn har dött före den avlidne, i detta fall din bror, träder barnets avkomlingar i dess ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ditt brorsbarn har på så vis rätt att ärva din far.

Hur ska arvet fördelas mellan dig och ditt brorsbarn?

Om ett barns avkomlingar har trätt in i dess ställe ska var gren taga lika lott, det vill säga varje gren har rätt till lika stor andel (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att du kommer att få 1/2 av arvet och ditt brorsbarn 1/2 av arvet, vilket motsvarar den del som din bror hade fått.

Sammanfattning

Ditt brorsbarn kommer alltså att ärva 1/2 av arvet efter din far.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1607)
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?
2021-05-07 Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?

Alla besvarade frågor (92193)