Hur mycket ärver ett syskonbarn i förhållande till de andra syskonen?

2020-11-08 i Arvsordning
FRÅGA
Hur fördelas arv efter faster utan barn, men med två syskon levande och ett syskon som har dött. Skall sonen till det avlidna syskonet ärva lika mycket som de två syskonen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsreglerna är reglerade i ärvdabalken, fortsättningsvis ÄB.

Arvsordningen

Släktingar är indelade i arvsklasser enligt den s.k. parentelprincipen där första arvsklassen ärver först. Det finns tre arvsklasser. Den första utgörs av arvlåtarens bröstarvingar, dvs dennes barn och eventuellt deras barn och barnbarn osv (2 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den första arvsklassen går man vidare till den andra som består av arvlåtarens föräldrar och föräldrars avkomlingar, dvs syskon, syskonbarn osv (2 kap. 2 § ÄB). Finns det ingen i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje arvsklassen och där ingår mor- eller farföräldrar eller deras barn (2 kap. 3 § ÄB). Inom den tredje arvsklassen gäller dock inte istadarätten obegränsat i nedstigande led, vilket innebär att arvlåtarens kusiner inte ärver. Istadarätten innebär att om en arvinge är avliden så ärver dennes avkomlingar istället.

Hur blir det i ditt fall?

Du nämner att fastern inte har några barn, vilket innebär att vi får gå vidare till den andra arvsklassen. Där har vi två syskon och ett syskonbarn till ett avlidet syskon. Om det inte finns några andra arvsberättigade i den andra arvsklassen ska arvet delas på 3. Den del av arvet som skulle tillfalla det avlidna syskonet, dvs 1/3, ska istället tillfalla syskonbarnet. Med andra ord så får syskonbarnet lika mycket som syskonen eftersom syskonbarnet helt enkelt ärver det som det avlidna syskonet skulle ha ärvt genom istadarätten.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1607)
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?
2021-05-07 Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?

Alla besvarade frågor (92198)