FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll10/03/2018

Hur mycket är rimligt att pappan ska betala i underhåll?

Jag har en son, fyller 13 år snart, och en dotter som är 6 år som är bokförda hos mig. Sonen vill inte träffa sin pappa alls så han är så gott som heltid hos mig. Dottern är hos pappa tisdag eftermiddag till fredag morgon varannan vecka, så ca 2,5 dygn varannan vecka... Hur mycket är rimligt att pappan ska betala i underhåll? Han är jättesvår att prata pengar med så idag betalar han 1900:- och då står jag för allt. Kläder, barnomsorg, cyklar, all fritidsutrustning (sonen spelar innebandy & fotboll) så medlemsavgifter, skridskor, presenter till kalas....allt.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB).

Underhåll
Till dess att barnen är 18 år skall både du och barnens pappa som huvudregel svara för underhåll för era barn efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnen i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är ni underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnen fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2.

Enligt FB 7:1 tar man hänsyn till barnets behov och även hur er ekonomiska förmåga ser ut. Har den ena föräldern det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd
Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 p. 2.

Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1 573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som i detta fall skulle vara pappan, FB 7:2 st. 1 p. 2. Barn som är över 15 år ska från och med februari 2018 istället få 1 723 kronor i underhållsstöd.

Hur mycket är rimligt att pappan ska betala i underhåll?
Det är svårt att säga vad som är rimligt då varje barns behov ser olika ut. Eftersom pappan i dagsläget betalar 1 900 kronor utgår jag från att det rör sig om underhållsbidrag. För underhållsbidraget finns inget maxbelopp. Enligt lag är pappan underhållsskyldig gentemot barnen och har ett ansvar som förälder att tillgodose deras behov även fast de inte bor hos honom varje dag, FB 7:1 och 7:2.

På Försäkringskassans hemsida finns verktyg för att räkna ut en rättvis summa där man fyller i barnens kostnader och föräldrarnas inkomster. Det finns även möjlighet att boka in ett personligt webbmöte med en handläggare för att få hjälp med att räkna ut underhållsbidraget. Vidare finns avtalsmallar som kan användas om ni vill skriva ett avtal mellan er om hur mycket underhåll som ska betalas till barnen. Du finner länken här.

Svårt att komma överens?
I många fall kan det vara svårt att komma överens med den andre föräldern. Då kan man vända sig till sin kommun och höra om det finns möjlighet till att gå på samarbetssamtal. Dessa kostar ingenting och kan vara en god idé så att man inte måste gå till en domstol.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare