Hur mycket är ett prisbasbelopp?

2016-12-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om premien som betalats varje månad ligger på drygt 400kr, hur många prisbasbelopp blir det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Prisbasbelopp används ofta som beräkningsgrund för ex. grundavdrag eller avgifter och räknas ut på ett sätt som finns beskrivet i 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet räknas enligt bestämmelsen fram genom att bastalet 36 396 multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade prisbasbeloppet avrundas sedan till närmaste hundratal kronor. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska centralbyrån (SCB) och är för inkomståret 2016 44 300 kronor och för inkomståret 2017 44 800 kronor. Förändringen mellan varje år är avsedd att justera för inflation och följer prisutvecklingen, medan inkomstbasbelopp, som är ett annat basbelopp, följer inkomstutvecklingen.

En avgift på 400 kr innebär således knappt 1 % av prisbasbeloppet för inkomståret 2016. Totalt under året innebär betalning av premien en kostnad på 4 800, alltså lite drygt 10 % av prisbasbeloppet eller annorlunda uttryckt ca 0,1 prisbasbelopp. Vanligt är att ex. premier betalas på lönedelar upp till ett visst antal prisbasbelopp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?
2021-01-16 Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?

Alla besvarade frågor (88273)