Hur mycket är bröstarvinge respektive styvson berättigade till?

2019-10-29 i Testamente
FRÅGA
Hejjag har en fråga om hur mycket man ärver.Ensamstående pappa lämnar efter sig en bröstarvinge, en styvson & ett testamente. Enligt testamentet skall styvson få 100%.Bröstarvinge begär jämkning av testamentet för att få det han är berättigad till. Min fru har varit med om en liknande situation & där fördelades testamentet så att bröstarvinge fick 50% + hälften av styvsons 50% dvs 75% av hela arvet.Hur mycket är bröstarvinge respektive styvson berättigade till?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Jag har utifrån din fråga haft utgångspunkten i att din far inte är gift, och att styvsonen inte är din fars son (inte är adopterad av honom eller dylikt). Om inget testamente är skrivet följer den arvsordning som är skriven i ärvdabalken, där den avlidnes bröstarvingar i första hand har rätt till hela arvet (2:1 ÄB) (det vill säga den avlidnes barn). Hälften av kvarlåtenskapen (arvet) har arvlåtaren dock rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör den skyddade laglotten till barnen. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott om de "begär" det. Laglotten är hälften av det som barnet var berättad till om ett testamente inte hade varit skrivet, laglotten är alltså 50% av arvet (7:1 ÄB) (Om det enbart finns 1 bröstarvinge är hela 50% av laglotten dennes laglott, finns det istället 2 bröstarvingar är laglotten 25% vardera och så vidare). Är ett testamente skrivit ger laglotten därmed en bröstarvinge 50% av arvslotten (hela kvarlåtenskapen). Om ett testamente inte är skrivet är istället arvslotten 100% av arvet.

Exempel:

Kvarlåtenskapen uppgår till 100 000 kronor.
Arvslotten till bröstarvingen (om inget testamente finns) = 100 000 kronor.
Laglotten till bröstarvingen (om testamente finns) = 50 000 kronor.

I ditt fall är alltså ett testamente skrivet till förmån för styvsonen. Styvsonen är inte berättigad till arv genom ärvdabalken, man han kan motta arv genom testamente. Bröstarvingar (barn) kan inte göras arvslösa vilket innebär att du är berättigad din laglott som minimum. I detta fall skulle då laglotten vara 50% av hela arvet. Resterande 50% kan din far testamentera till vem han vill, vilket han också har gjort. Styvsonen är alltså inte berättigad till 100% av arvet som det står i testamentet (då det inskränker din laglott), men 50% av kvarlåtenskapen kan din far testamentera till vem han vill.

Bröstarvingen ska påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Sammanfattningsvis innebär detta att du som ensam bröstarvinge efter jämkning av testamentet får ärva din laglott som är 50% av arvet. Resterande 50% av arvet tillhör din fars styvson (enligt testamentet).

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92054)