Hur många personer dömdes för brott 2018?

2019-12-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur många personer döms för brott 2018? Hittar ingen statistik på det utan bara hur många som anmält. Vill veta överlag hur många personer som har dömts och fått en rättslig påföljd.Mvh Victoria
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en myndighet som tar fram fakta och kunskap gällande brottslighet, brottsbekämpning och förebyggande arbete. Bland annat redovisar BRÅ statistik över personer lagfördaföringsbeslut under ett kalenderår.

Med lagföringsbeslut i BRÅ:s statistik avses fällande dom i tingsrätt, strafföreläggande som kan vara böter utfärdade av åklagare eller villkorlig dom och åtalsunderlåtelse. En åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare beslutat att inte väcka åtal, trots att den misstänkte anses vara skyldig till brottet. Det kan exempelvis vara i fall då den misstänkte är ung och brottet lindrigt

Jag tolkar din fråga som att du vill ta reda på hur många som fått strafföreläggande och en fällande dom i tingsrätt. Under 2018 dömdes 60 565 personer i tingsrätt och 30 380 personer fick ett strafföreläggande. Sammanfattningsvis fick 90 945 personer någon typ av rättslig påföljd. BRÅ:s rapporter och diagrammet jag hämtat statistiken ifrån hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2618)
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (93199)