Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Hej! Hur många ytterligare medborgarskap kan en svensk ha totalt? Dvs. mer än dubbla.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

I Sverige regleras reglerna om medborgarskap i lagen om svenskt medborgarskap. Det svenska medborgarskapet kan ses som ett rättsligt förhållande mellan dig som medborgare och staten, och genererar både rättigheter och skyldigheter. I Sverige är det tillåtet med både dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap. Inom den internationella rätten finns inte heller en övre gräns för hur många medborgarskap man kan tillåtas ha. Däremot är varje land själv fritt att besluta om de vill tillåta dubbla medborgarskap (eller flera). Därav kan svaret på din fråga variera beroende på vilka länder du avser att kombinera medborgarskap i/med. Min rekommendation blir därför att du får undersöka den nationella regleringen i de länder som du avser kombinera medborgarskap i. Som utgångspunkt kan du dock utgå ifrån att de länder som tillåter dubbla medborgarskap även tillåter trippla eller flerfaldigade medborgarskap.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen LagnéusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000