Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

2020-11-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Hur många ytterligare medborgarskap kan en svensk ha totalt? Dvs. mer än dubbla.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

I Sverige regleras reglerna om medborgarskap i lagen om svenskt medborgarskap. Det svenska medborgarskapet kan ses som ett rättsligt förhållande mellan dig som medborgare och staten, och genererar både rättigheter och skyldigheter. I Sverige är det tillåtet med både dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap. Inom den internationella rätten finns inte heller en övre gräns för hur många medborgarskap man kan tillåtas ha. Däremot är varje land själv fritt att besluta om de vill tillåta dubbla medborgarskap (eller flera). Därav kan svaret på din fråga variera beroende på vilka länder du avser att kombinera medborgarskap i/med. Min rekommendation blir därför att du får undersöka den nationella regleringen i de länder som du avser kombinera medborgarskap i. Som utgångspunkt kan du dock utgå ifrån att de länder som tillåter dubbla medborgarskap även tillåter trippla eller flerfaldigade medborgarskap.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91363)