Hur många gånger kan man polisanmäla utan att det blir trakasserier?

2020-04-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur många gånger kan man anmäla en person till soc eller polisen och det blir nedlagt varje gång? När blir det trakasserier?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De brotten som kan bli aktuella är falsk angivelse eller falsk tillvitelse enligt 15 kap. 6-7 §§ brottsbalken. För att en polisanmälan ska utgöra falsk angivelse enligt 15 kap. 6 § brottsbalken måste anmälaren ha pekat ut en person som skyldig till ett brott och dessutom haft som avsikt att angivelsen ska leda till ett åtal. Anmälan ska vara någorlunda allvarlig och det ska finnas en risk att någon faktiskt tror på vad som påstås i anmälan, dessutom ska det vara ett brott allmän åklagare kan väcka åtal för (se vidare RH 2007:57). Att personen anmält en annan för ett brott och det blivit nedlagt varje gång skulle kunna tala för att anmälaren är medveten om att den anmälde är oskyldig, speciellt om det är samma brott som anmäls flera gånger.

Skulle det anmälningarna inte nå upp till falsk angivelse, kan det istället handla om falsk tillvitelse enligt 15 kap. 7 § brottsbalken. Kraven för falsk tillvitelse är nästan samma som de för falsk angivelse, skillnaden ligger i att anmälan inte är avsedd till att leda till åtal utan bara att vara besvärande för den som blir anmäld. Särskilt i situationer som kan uppfattas som trakasserier kan detta brott bli aktuellt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det beror på en del omständigheter som inte framgår från din fråga. Upplevs anmälningarna som trakasserier skulle något av dessa brott kunna vara aktuella och därmed kan man vända sig till polisen för att få hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2560)
2021-02-26 Jag riskerar böter för fortkörning – kommer det att synas på internet?
2021-02-25 Anmäla någon för lagning, vad händer då och vad ska bevisas?
2021-02-24 Hur vet jag vilka trafikförseelser som är registrerade på mig?
2021-02-23 Kopia av körkort

Alla besvarade frågor (89543)