Hur makes skulder påverkar bodelningen

2016-10-01 i Bodelning
FRÅGA
Hej Min man har en del privata skulder och vi är gifta sedan 2013, jag undrar om hans skulder påverkar mig vid en ev skilsmässa, Det är skulder som enbart står i hans namn. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Äktenskapsbalken (ÄktB) reglerar frågor om äktenskap, skilsmässa och bodelning. Länk till lagtext: här.

Enligt 1 kap 3 § ÄktB så svarar varje make för sin egen skuld, dvs. du har ingen skyldighet att stå för hans skulder. Skulderna kan dock ändå påverka bodelningens utgång vid en skilsmässa på följande sätt.

Vid en skilsmässa så ska en bodelning förrättas mellan makarna där egendom som är giftorättsgods ska fördelas (giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom pga. exempelvis testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-3 §§ ÄktB). En makes skulder ska som huvudregel täckas av det egna giftorättsgodset innan fördelningen, detta framgår av 11 kap 2 § ÄktB. Efter skuldtäckningen läggs vardera makes giftorättsgods samman och summan delas därefter lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB).

Din mans skulder ska alltså vid en eventuell skilsmässa avräknas från hans egna giftorättsgods. Ju större skulder, desto mindre bidrar han med till fördelningen. Om hans skulder överstiger hans giftorättsgods blir summan av hans giftorättsgods 0 kr (giftorättsgodset kan aldrig bli minus, eftersom det i praktiken hade inneburit att du skulle stå för hans skulder). Detta innebär att han vid en bodelning kommer bidra med 0 kr i giftorättsgods, vilket vidare betyder att enbart ditt giftorättsgods delas lika mellan er.

Sammanfattningsvis kan du aldrig bli betalningsskyldig eller ansvarig för din makes skulder, men skulderna kan ändå komma att påverka bodelningen vid en skilsmässa. Det finns möjlighet till jämkning av resultatet av bodelning till förmån för den make som har mest giftorättsgods, och då kan man även ta hänsyn till äktenskapets längd (12 kap ÄktB). Beroende på hur era egendomsförhållanden ser ut i övrigt så kan frågan kompliceras ytterligare. Om ni exempelvis väljer att skriva ett äktenskapsförord så kan ni undanta egendom från bodelningen och det kanske gör att utgången av bodelningen känns mer "rättvis". För att skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord rekommenderar jag Lawlines avtalstjänst: http://www.lawline.se/avtal/aktenskapsforord

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina Asgharian
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2752)
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (89823)