FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/02/2018

Hur långtgående är religionsfriheten och vad gäller för böneutrop?

Jag vill ha klara besked ang Religionsfrihet .

Jag och många med mig vill absolut inte höra böneutrop via högtalare eller på något annat sätt som vi inte vill vara del utav Islam eller annat folks religionsutövning i vårat samhälle.

Det finns ju lagar som vi alla måste acceptera?

Har ni något svar till oss ang detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag uppfattar din fråga rätt undrar du hur långtgående religionsfriheten är samt vad som gäller för böneutrop? Först och främst kan det vara värt att betona att det i juridiken inte alltid finns klara besked att ge.

Hur långtgående är religionsfriheten?

Religionsfriheten är absolut i svensk rätt men också i den internationella rätten. Det är en mänsklig rättighet att få tro och utöva sin religion vilket framgår i artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och artikel 9 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I svensk rätt är religionsfriheten stadgad i grundlagen, 2 kap 1 § Regeringsformen.

Att få tro på en religion är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan friheten att utöva sin religion inskränkas endast om inskränkningen är föreskriven i lag och är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och moral samt andras fri- och rättigheter. Inskränkningar i friheten att utöva sin religion får endast tillämpas på ett sådant sätt att de är i proportion till det syfte som ska uppnås.

Precis som du nämnder finns det lagar som medborgarna är skyldiga att följa. Det innebär exempelvis man kan inte kan undgå straff för en brottslig handling med hänvisning till att handlingen är en del av ens tro.

Exempel på religionsfrihet - böneutrop

Om man ska ta böneutrop som exempel så har man som utgångspunkt rätt få utföra dessa men polisen måste ge tillstånd om det eftersom det kan anses vara ordningsstörande för resterande allmänheten som får ta del av utropet, 3 kap 14 § ordningslagen. (Religionsfriheten kan som sagt inskränkas med hänsyn till den allmänna ordningen). I ett sådant tillstånd kan Polisen begränsa tider och volym för när dessa utrop får ske (precis som alla andra typer av allmänna tillstånd kan få begränsas).

Det finns få rättsfall om just tillstånd av böneutrop men i ett tidigare rättsfall har Förvaltningsrätten i Stockholm avslagit en överklagan om beviljat tillstånd (med villkor) om böneutrop (målnummer 11238-13). Där har man motiverat beslutet med att utropet är förenat med villkor, hänsyn har tagits till allmänheten samt att när man bor i en tätort får man tåla vissa störningar och buller. I just det här specifika fallet handlade det om ett tillstånd om böneutrop en gång i veckan 3-5 minuter under dagtid. Tillståndet var begränsat till drygt 1 år.

Om det skulle vara så att dessa utrop stör allmänheten, exempelvis om det skulle ske mitt i natten kan tillstånd dras in (precis som kyrkklockor som ringer mitt i natten skulle kunna utgöra en störning). Om man anser sig bli störd av exempelvis böneutrop eller kyrkklockor som ringer kan man vända sig till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i sin kommun.

Man kommer dock inte nå framgång med att enbart hävda att man inte gillar exempelvis böneutrop för att det är en del av den islamska tron, utan utropen måste faktiskt utgöra en störning hos allmänheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”