Hur långtgående är ett borgensåtagande?

2021-03-14 i Skuld
FRÅGA
Hej. Om man ställer upp som borgenär till en bostadsrätt, kan man även bli betalningsskyldig på andra skulder, så som inköp av varor på kredit eller om gäldenären har ett bolag som går dåligt/konkurs och får fler skulder än själva hyran? Eller är man endast borgenär till hyreskontraktet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär ett borgensåtagande?

En fysisk eller juridisk person kan åta sig ett ekonomiskt ansvar för en gäldenärs fordran (borgensåtagande). Ett borgensåtagande är en säkerhet för en fordringsägare att få betalt för sin fordran. Det finns två olika typer av borgensåtaganden. Det finns enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen innebär att den som går i borgen (borgensmannen) ansvarar för gäldenärens skuld om denne inte kan betala. I första hand ska fordringsägaren vända sig till gäldenären och därefter, om gäldenären inte kan betala, till borgensmannen (10 kap. 8 § HB). Proprieborgen, som för övrigt är det vanligaste borgensåtagandet, innebär att borgensmannen åtar sig gäldenärens skuld som sin egen. Fordringsägaren kan därför kräva betalt från borgensmannen utan att först vända sig till gäldenären (10 kap. 9 § HB).

Hur långtgående är ett borgensåtagande?

Borgensåtagandet grunder sig normalt på ett avtal mellan borgensmannen och gäldenären samt ett avtal mellan borgensmannen och borgenären. Ett borgensåtagande avser vanligtvis en specifik fordran. Det är viktigt att det tydligt framgår av avtalet vad borgensmannen ansvarar för, till exempel att det endast är hyreskontraktet. Borgensmannen kan därför gå i borgen för en specifik fordran, vilket är vanligast. Om du ställer upp som borgensman till ett hyreskontrakt kan du inte bli betalningsskyldig för andra skulder, såsom inköp av varor på kredit eller övriga fordringar i en konkurs. För att bli betalningsskyldig för andra fordringar krävs det att du även för dessa ingår avtal om ett borgensåtagande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?