Hur långt sträcker sig istadarätten?

2020-08-10 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Har en fråga gällande arvsrätt. Den avlidne har 2 syskon varav 1 är i livet. Den som är avliden har 2 barn där 1 barn är avliden som i sin tur har 3 barn. Hur långt sträcker sig arvsordningen? Den avlidne har inga egna barn. Maka och föräldrar är avlidna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till arv?

Enligt den legala arvsordningen som tillämpas när den avlidne inte upprättat något testamente delas arvingarna in i olika arvsklasser. I den första arvsklassen återfinns den avlidnes bröstarvingar, dvs barn och deras avkomlingar. I den andra arvsklassen återfinns den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. I den tredje arvsklassen återfinns den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (2 kap. ärvdabalken).

Hur långt sträcker sig arvsrätten?

I den första och andra arvsklassen gäller istadarätten obegränsat. Istadarätten innebär att en arvinges barn träder i dennes ställe om arvingen är avliden. I och med att istadarätten är obegränsad inom den första och andra arvsklassen innebär det att syskons alla avkomlingar i nedstigande led kan träda i syskonets ställe som arvinge för det fall det arvsberättigade syskonet är avlidet.

Hur blir det i mitt fall?

Den avlidnes syskon tillhör den andra arvsklassen. Eftersom istadarätten gäller obegränsat inom den arvsklassen kommer det avlidna syskonets avkomlingar träda i dennes ställe.

Den avlidnes arv kommer att delas i två lika stora delar till vardera syskon. Syskonet som är i livet kommer således att ärva hälften av kvarlåtenskapen.

Det avlidna syskonets del av arvet kommer att fördelas med hälften till dennes barn som är i livet och den andra hälften kommer att fördelas på det avlidna syskonets tre barnbarn. De fyra arvsberättigade kommer alltså inte att ärva lika mycket, utan de tre barnbarnen får dela på sin förälders del av arvet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du skriva en kommentar här under.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1572)
2021-03-05 Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?
2021-02-28 Ärver halvsyskon?

Alla besvarade frågor (89907)