Hur långt sträcker sig en hundägares strikta ansvar?

2021-08-16 i Trafik och körkort
FRÅGA
HejNyligen inträffade en olycka där en hund blev påkörd av en cyklist. Cyklisten avvek från platsen - utan att ge sig till känna. Hunden fick omfattande skador med dryga veterinärkostnad som följd.Vad gäller under följande tre scenarier:1. Hunden gick i koppel bredvid sin ägare.2 Hunden var okopplad och sprang lös runt sin ägare.3 Hunden hade både halsband och koppel men hade slitit sig loss från ägaren.Jag är införstådd med ägarens strikta ansvar, men kan det gälla även i första fallet och hur skulle man bedöma fall nummer tre?Hur ser man på att cyklisten avvek från platsen?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar lagen om tillsyn över hundar och katter, framförallt 19 § som anger att ägaren ska ersätta skador orsakade av hans hund även om han inte är vållande till skadan.

I ett rättsfall från Högsta Domstolen, NJA 1947 s. 594, blev en hundägare skadeståndsskyldig efter att hans hund hade sprungit ut i cykelbanan och kolliderat med en cyklist. I ett annat rättsfall från Svea Hovrätt, T 9602-06, blev hundägaren inte skadeståndsskyldig då hunden varit passiv; hunden hade gått i koppel bredvid ägaren när en cyklist i hög fart hade försökt åka förbi och blivit tvungen att tvärbromsa när han såg hunden. Cyklisten ansåg att längden på kopplet hade varit vårdslöst av hundägaren men hade inte kunnat bevisa detta och fick därför ingen ersättning för sina skador. Det senare rättsfallet visar dock att det finns en möjlighet att en hundägare blir ansvarig även om hunden varit passiv och i koppel, t.ex. om man lyckas bevisa att längden på kopplet varit för långt. Sedan dessa rättsfall avgjordes har en ny lag om tillsyn över hundar och katter trätt i kraft, men det borde inte innebära någon förändring i denna sak.

I ett senare rättsfall från Hovrätten, HovR T 30-12, hade en schäferhund slitit sig och bitit en annan hund i ryggen och schäferns ägare blev tvungen att betala ersättning. Dock jämkas ersättningen till hälften då den andra hunden hade haft på sig ett flexikoppel som tillåter den att röra sig mer fritt vilket i sin tur möjliggjort attacken. Enligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas om den skadelidande varit medvållande till skadan.

En vägtrafikant, som med eller utan skuld till trafikolyckan, lämnar olycksplatsen kan göra sig skyldig till smitning enligt 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Begreppet trafikolycka är inte definierat, men kräver åtminstone att en skada uppstått. Enligt 2 § förordningen om vägtrafikdefinitioner är en trafikant någon som uppehåller sig på en väg; en väg i sin tur är sådan väg, gata eller led som används för trafik med motorfordon, led som är anordnad för cykeltrafik eller gångbana bredvid nämnda vägar.

Sammanfattningsvis kan man utifrån ovan rättsfall se att det strikta ansvaret sträcker sig väldigt långt och omfattar sannolikt fall nummer två och tre, men att eventuell ersättning kan jämkas om det visar sig att den andra parten på något sätt varit medvållande till skadan. Det verkar finnas en möjlighet att man inte anses ansvarig i fall nummer ett, men detta kan påverkas av faktorer som t.ex. längden på kopplet och vad för typ av koppel man har.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96401)