Hur långt sträcker sig den legala arvsrätten?

2020-10-06 i Arvsordning
FRÅGA
Hej.Arvsrätt efter avlägsen släkting kan det vara i tredje arvsklassen?Undrar om begreppet insta kan gälla här?Änkan lever paret var barnlöst. Min mormorsfar var morbror till den avlidne. Allt är testamenterat till en bekant och i andra hand till hennes barn. Ingen släktskapsutredning är gjord enligt Landsarkivet. Har frågat juristbyrån som upprättat testamentet om detta men de återkommer inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I den legala arvsrätten stadgas vilka släktingar som kan vara arvsberättigade för det fall den avlidne inte har upprättat något testamente. Regler härom finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vilka ärver enligt den legala arvsordningen?

Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser.

I den första arvsklassen som är de som i första hand har rätt till arv finns den avlidnes bröstarvingar. Med bröstarvingar förstås den avlidnes avkomlingar, dvs barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Den första arvsklassen är öppen vilket innebär att barn träder i sina avlidna föräldrars ställe. Detta kallas även istadarätt, dvs arvsrätten kan sträcka sig hur långt som helst bland avkomlingarna (2 kap. 1 § ÄB).

I den andra arvsklassen återfinns den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. Även den andra arvsklassen är öppen och isladarätten tillämpas. Det innebär att det inte finns någon slutlig gräns för vilka av syskonens avkomlingar som kan ärva, utan arvsrätten sträcker sig så långt som helst (2 kap. 2 § ÄB).

I den tredje arvsklassen återfinns först och främst den avlidnes mor- och farföräldrar. Om någon av dessa är avlidna ärver deras bröstarvingar, dvs den avlidnes morbröder, mostrar, farbröder och fastrar. Här slutar emellertid den legala arvsordningen. Det innebär att den tredje arvsklassen är sluten och arvsrätten kan inte sträcka sig längre. Kusiner har därmed inte rätt till arv enligt den legala arvsordningen (2 kap. 3 § ÄB).

Kan man ändra den legala arvsordningen?

Den legala arvsordningen tillämpas endast för det fall den avlidne inte har upprättat något testamente. Om det finns ett giltigt testamente ska detta som utgångspunkt tillämpas före den legala arvsordningen.

En morbror kan alltså teoretiskt ha arvsrätt enligt den legala arvsordningen då han tillhör den tredje arvsklassen. En förutsättning för detta är dock att det inte finns några släktingar i de andra arvsklasserna.

Om den avlidne har upprättat ett giltigt testamente som avviker från den legala arvsordningen ska dock testamentet tillämpas istället.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1604)
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?
2021-05-02 Ärver min svärdotter mig?
2021-05-01 När arvinge går bort kort efter arvlåtaren
2021-04-30 Fördelning av arv för fasters man

Alla besvarade frågor (92029)