Hur långt sträcker sig arvsrätten? Möjlighet att ärva efter sin farmors bror?

Ärver jag min farmors bror om han inte har några barn eller fru och aldrig haft, hans föräldrar är döda och min far inte längre är i livet?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Arvsklasserna är något invecklade men jag ska försöka förklara det så pass tydligt som möjligt. Ett arv utgörs av de tillgångar som den avlidne efterlämnar sig och som inte omfattas av ett testamente. Den legala arvsordningen regleras i Ärvdabalken 2 kap. I den första arvsklassen ingår den avlidnes arvingar och dennes avkomlingar, det vill säg barn och barnbarn till den avlidne, se Ärvdabalken 2 kap 1 §. Barnbarn ärver först om något av barnen till den avlidne har dött. I ditt fall har din farmors bror inte några bröstarvingar vilket innebär att den första arvsklassen inte blir aktuell.

I den andra arvsklassen är det den avlidnes föräldrar som ärver hälften av arvet var, se Ärvdabalken 2 kap 2 §. Om någon av föräldrarna avlidit ärver istället den avlidnes syskon och halvsyskon den del som annars skulle tillfallit föräldern. Är ett syskon avlidit kommer istället dennes bröstarvinge att arva. Detta innebär att din farmors brors arvs i sådant fall skulle tillfalla hans syskon eftersom hans föräldrar är avlidna. Det vill säga att i första hand kommer arvet tillfalla din farmor plus andra eventuella syskon till din farmors bror. Om din farmors brors syskon är avlidna kommer arvet tillfalla syskonbarnen, det vill säga din far samt andra eventuella syskonbarn. Eftersom din far är avliden träder du som bröstarvinge i hans ställe och ärver den del han skulle ärvt.

Under dessa förutsättningar skulle du kunna ärva efter din farmors bror. Arvet fördelas lika mellan de arvsberättigade, vilket innebär att du bara kommer ärva den del som skulle tillfallit din far.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo