Hur långt sträcker sig arvsrätten? Är det brottsligt att ta del av arv som ska tillfalla allmänna arvsfonden?

2015-09-28 i Arvsordning
FRÅGA
Är det lagligt att ta emot ett arv om man hjälper till att betala för att få ut arvet beståendes av fonder även fast man lnte känner personen som har avlidit? En jurist påstår dock att båda två är släkt för dem har samma efternamn och att det då är okej? Kan man åka fast för något brott? Dem har letat efter en arvtagare sedan 2011, men hur långt ner i släktträdet kan man gå för att ge bort arvet?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

I ärvdabalken (ÄB) finns det uppräknat vilka juridiska och fysiska personer som har arvsrätt. En rätt att ta arv kan följa av ett giftermål (3 kap.), annat släktskap (2 kap.) eller testamente (9 kap). Beträffande släktskap gäller följande:

I första hand ärver den avlidnes eventuella barn och barnbarn osv. (2 kap. 1 § ÄB).I andra hand ärver den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB).I tredje hand ärver den avlidnes syskon och deras eventuella barn och barnbarn osv. (2 kap. 2 § ÄB).I fjärde hand ärver den avlidnes far- och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB).I fjärde hand ärver den avlidnes föräldrars syskon (2 kap. 3 § ÄB).

Den avlidnes kusiner saknar alltså arvsrätt (såvida de inte fått egendom testamenterad till sig). För den händelse att det inte finns någon arvsberättigad släkting eller testamentstagare ska arvet tillfalla den allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ÄB.

För att du ska ha rätt till arvet krävs alltså att du är en arvsberättigad släkting eller testamentstagare. Annars har allmänna arvsfonden rätt till kvarlåtenskapen. Att medverka till att kvarlåtenskapen överförs till dig är allmänna arvsfonden har rätt till den är brottsligt. I så fall begås nämligen förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken).

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93333)