Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?

Hej, jag har en anlagd träningsbana för mina hästar på min egna mark. Den sköts om varje dag och kräver arbete för hålla i bra skick. En granne har nu börjat utnyttja banan och hänvisar till allemansrätten. Vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du var gränsen mellan privat område och allemansrätten går.

Om allemansrätten

Allemansrätten regleras i grundlagen (2 kap. 15 § regeringsformen) och den stadgar att alla ska ha tillgång till naturen t ex. skog, vägar. I praktiken innebär det en markägarens äganderätt inskränks genom att andra människor har rätt till att utnyttja marken utan krav på ersättning, under förutsättning att man inte stör eller förstör (7 kap. 1 § miljöbalken).

Begränsningar av allemansrätten

Allemansrätten möjliggör för människor att röra sig fritt i skog och mark t ex. vandra och rida. Det är däremot inte tillåtet att vistas på privat område. Den så kallade hemfridszonen måste respekteras. Det finns dock ingen tydlig gränsdragning för hur stort området som omfattas av hemfridszonen är, men syftet är att marken närmast fastigheterna ska vara privat och ostört.

Markägare kan ibland försöka skydda sin mark genom att sätta upp skyltar med kommunens tillstånd. Det blir även tydligare att avgöra vad som är privat område om det finns ett staket eller en häck som omringar marken.

Om någon beträder annans tomt som inte kan bedömas falla inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). Hemfridsbrott föreligger om någon "olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg".

Sammanfattningsvis, man kan inte förbjuda människor från att vistas på mark man äger om det är tillåtet enligt allemansrätten. Däremot begränsas allemansrätten av äganderätten och hemfridszonen. Om din ridbana ligger nära dina fastigheter och har staket så är det privat mark och din granne har därmed inte rätt att rida där utan tillåtelse. Men om din ridbana saknar staket eller ligger mer avlägset på din tomt är det därför svårare att hävda att det tillhör privat mark, då skulle jag rekommendera dig att prata med grannen som vistas på din ridbana och be dem rida någon annanstans. Om inte det löser något kan du i andra hand kontakta din kommun för att utreda möjlighet att få sätta upp skyltar/staket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie CronenbergerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo