Hur långt efter uppsägning kan jag yrka på ogiltigförklaring?

FRÅGA
Är en olaglig uppsägning fortfarande möjlig att anmäla knappt tre år efteråt eller är det preskriberat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du hittar regler kring ogiltigförklaring av en felaktig uppsägning i LAS (Lag om anställningsskydd).

Preskriptionstiden är kort för att ogiltigförklara en uppsägning

Tyvärr så är preskriptionstiden för att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning mycket kort. Om arbetsgivaren vid uppsägningen har gett arbetstagaren information om hur denne kan yrka på ogiltigförklaring så är preskriptionstiden bara 2 veckor efter det att uppsägningen skedde. (8 § andra stycket och 40 § LAS)

Om arbetsgivaren inte har lämnat information om hur arbetstagaren kan gå till väga för att yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras så förlängs preskriptionstiden till en månad efter uppsägningstiden löpt ut. (40 § LAS)

Det innebär alltså att det tyvärr inte går att anmäla en olaglig uppsägning när tre år har passerat eftersom det då är preskriberat sedan en lång tid tillbaka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82775)