Hur långt efter kan vi som hyresvärd fakturera hyresgäst sådant vi missat?

Hej

Om vi från företaget (som hyresvärd) sedan ett antal år (5 år) missat att fakturera ett årligen återkommande och känt belopp

(Fastighetsskatt) till ett företag (hyresgäst),-

har vi då rätt till betalning vid fakturering nu i efterhand?

Beloppet i fråga är överenskommet i hyresavtal, och har betalats från att avtalet tecknades, frånsett nu de år vi missat att fakturera.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga har ni med en lokalhyresgäst ett avtal enligt vilket hyresgästen ska betala fastighetsskatt. Ni har efter hand, i enlighet med avtalet, fakturerat beloppet och hyresgästen har betalt. De senaste fem åren har ni däremot missat att fakturera beloppet.

Generellt finns det en preskriptionstid för fordringar om tio år (2 § första stycket preskriptionslagen). För fordran mot en konsument är tiden dock endast tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). I ert fall föreligger det ett hyresförhållande med ett företag varför det som utgångspunkt är den allmänna preskriptionstiden om tio år som är för handen. Jordabalkens (JB) bestämmelser innehåller vissa specialbestämmelser om preskription som går före de allmänna preskriptionsbestämmelserna. Enligt 12 kap. 61 § JB måste en hyresvärd som vill framställa anspråk om fordring på grund av hyra väcka talan inom två år från att hyresgästen lämnade lägenheten, i annat fall är rätten förlorad. Preskriptionsbestämmelserna i jordabalken gäller inte för bestående hyresförhållanden, endast när hyresförhållandet upphört. För bestående hyresförhållanden gäller den allmänna preskriptionstiden om tio år (eller tre år för konsumentfordringar, dvs. när en privatperson hyr en lägenhet för boende).

Utifrån den information ni delgivit oss i frågan; ni har avtalat om att hyresgästen ska betala fastighetsskatten och fordran är ännu ej preskriberat gör att min slutsats blir att det fortfarande är möjligt för er att begära betalt.

Om något är oklart eller ni behöver hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”