Hur långt bak ärver man?

2020-01-11 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har en faster och alla hennes syskon är döda. Jag undrar hur långt bak ärver man.Dom var 16 syskon
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Arvsrätten är indelad i tre arvsklasser. I första hand ärver den första arvsklassen, i andra hand den andra arvsklassen och i tredje hand den tredje arvsklassen. Om det finns ett testamente ska arvet såklart fördelas enligt detta istället.

Första arvsklassen

Den första arvsklassen utgörs av din fasters barn. Om barnen inte längre lever, träder barnens barn i föräldrarnas ställe och ärver. Detta gäller även barnbarns barn osv. Om din faster inte har några släktingar inom första arvsklassen ärver istället andra arvsklassen (2 kap 1 § ÄB).

Andra arvsklassen

I denna arvsklass finns din fasters föräldrar. Om föräldrarna är avlidna ärver syskonen. Eftersom din fasters syskon inte längre lever, träder hennes syskons eventuella barn in och ärver. I denna arvsklass finns alltså du. Förutsatt att din faster varken har någon levande släkting i första arvsklassen eller att hennes föräldrar lever, delar alltså du tillsammans med hennes övriga syskonbarn på arvet (2 kap 2 § ÄB). För ett avlidet syskonbarn träder eventuella syskonbarnbarn i förälderns ställe.

Tredje arvsklassen

Eftersom din faster har släktingar i den andra arvsklassen ärver alltså ingen i den tredje arvsklassen, men jag kan ändå förklara för dig hur det funkar. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes far- och morföräldrar. Om dessa inte lever träder deras barn i deras ställe, d.v.s. den avlidnes fastrar, farbröder, mostrar och morbröder (2 kap 3 § ÄB). Längre bak än så ärver man inte. Kusiner har alltså inte någon arvsrätt.

Allmänna arvsfonden

Om det en avliden inte har någon släkting i varken första, andra eller tredje arvsklassen går arvet till Allmänna arvsfonden (5 kap 1 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll