Hur långt är preskriptionstiden för en skuld från landstinget?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA
Hur länge "lever" en faktura från landstinget? Fått krav från 2007
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Frågan kring hur en länge en faktura "lever" beror bland annat på om du betalat på skulden eller inte. Jag tolkar din fråga som att du fått ett kravbrev från en skuld som togs 2007. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).

Vad säger preskriptionslagen?

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären

- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller

- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Om du inte hört något från landstinget förutom detta kravbrevet som du precis fått och inte heller betalat på skulden eller erkänt den på något annat sätt så innebär det att skulden är preskriberad. Det innebär att du inte behöver betala kravbrevet och jag rekommenderar dig att du vänder dig till landstinget om detta.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (619)
2022-01-28 Preskription av lån hos CSN
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen

Alla besvarade frågor (98708)