Hur långt är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd?

Hur långt är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen. Varaktigheten av ett uppehållstillstånd beror på på vilken grund man sökt uppehållstillstånd. 

Den som får status som flykting får uppehållstillstånd i tre år (5 kap. 1 a § utlänningslagen).

Den som fått status som alternativt skyddsbehövande får ett uppehållstillstånd i tretton månader, som därefter kan förlängas i två år till om skyddsbehovet kvarstår (5 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen). Den som beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter får också ett uppehållstillstånd i tretton månader (5 kap. 6 § tredje stycket utlänningslagen).

Den som får uppehållstillstånd på grund av anknytning får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för samma period som anknytningspersonens tillstånd är giltigt om anknytningspersonen har ett tidsbegränsat tillstånd (5 kap. 3g § första stycket utlänningslagen). Om anknytningspersonen däremot är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd så får den sökande uppehållstillstånd i två år (5 kap. 3g § andra stycket utlänningslagen).

Längden på uppehållstillståndet varierar alltså beroende på vilken grund som den sökande beviljas uppehållstillstånd på, men oftast ges uppehållstillstånd i tretton månader eller tre år.

Om du vill ha ytterligare juridisk hjälp är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Bästa hälsningar,

My FrostRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”