Hur länge varar en prick för olovlig körning?

2019-07-14 i Trafikbrott
FRÅGA
Hur länge har jag en prick för olovlig körning om man tidigare är inte dömd för något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi inget pricksystem för trafikbrott. Det här är en vanlig missuppfattning bland människor. Det kom upp som förslag under några år kring 2008, men det infördes aldrig. Trafikbrott kan leda till körkortsingripande eller böter, men det registreras alltså inga prickar i ett system. Varje trafikbrott leder till sitt eget straff.

Ditt trafikbrott hamnar dock i belastningsregistret till följd av lydelsen i 3 § lagen om belastningsregister. Där framgår att registret ska innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot ålagts påföljd för brott.

I 3 § i lagen om straff för vissa trafikbrott stadgas det att den som kör olovligt döms till böter. Om någon döms till straff i form av böter eller fängelse för olovlig körning är detta alltså uppgifter som ska föras in i belastningsregistret. Dessa uppgifter försvinner ur belastningsregistret efter 5 år, enligt 17 § p. 9 lagen om belastningsregister.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (840)
2020-01-07 Påföljd vid olovlig körning
2019-12-31 återkallelse av körkort
2019-12-31 Påföljd vid rattfylla
2019-12-26 Påverkar rattfylla mitt körkort?

Alla besvarade frågor (76383)