Hur länge syns påföljden samhällstjänst i belastningsregistret?

2020-05-19 i Påföljder
FRÅGA
Min dotter dömdes till stöld när hon var 16 och fick samhällstjänst som påföljd och jag undrade hur länge kommer det att synas i belastningsregistret.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till.

Vad gäller samhällstjänst är det i svensk rätt ingen självständig brottspåföljd. Samhällstjänst kombineras alltid med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom, vilket gallras efter 5 år eftersom din dotter var under 18 år när hon begick brottet, (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister).

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om hon döms till en ny påföljd medan hon fortfarande har en påföljd som står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut, (18 § 1 st lagen om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1314)
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld
2020-09-20 Vilket straff kan man få som ungdom för narkotikabrott och vapenbrott?

Alla besvarade frågor (84229)