Hur länge syns påföljden samhällstjänst i belastningsregistret?

2020-05-19 i Påföljder
FRÅGA
Min dotter dömdes till stöld när hon var 16 och fick samhällstjänst som påföljd och jag undrade hur länge kommer det att synas i belastningsregistret.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till.

Vad gäller samhällstjänst är det i svensk rätt ingen självständig brottspåföljd. Samhällstjänst kombineras alltid med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom, vilket gallras efter 5 år eftersom din dotter var under 18 år när hon begick brottet, (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister).

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om hon döms till en ny påföljd medan hon fortfarande har en påföljd som står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut, (18 § 1 st lagen om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88406)