Hur länge ska man betala underhållsstöd?

2018-01-20 i Underhåll
FRÅGA
Jag har underhållstöd via försäkringskassan till min son men jag betalar också underhållstöd för ett barn som fyller 18 år i juni går på gymnasiet till nästa år juni månad jag har aldrig haft vårdnaden om honom då han bor hos en annan familj hur länge ska jag betala underhållstöd för honom?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll finns främst reglerat i Föräldrabalkens 7 kap (FB) och i Socialförsäkringsbalkens 17-19 kap (SFB).

Föräldrabalken hittar du här.

Socialförsäkringsbalken hittar du här.

Underhåll
Som utgångspunkt ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter var och ens förmåga tills dess att barnet fyllt 18 år vilket framgår av FB 7:1.

Detta innebär att du som huvudregel endast ska betala underhåll till dess att ditt barn fyllt 18 år. Däremot i det fall som ditt barn går i skolan (grundskola, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning) efter att han eller hon fyllt 18 år, så har du en skyldighet att fortsätta att betala underhåll tills han eller hon fyllt 21 år, FB 7:1 st. 2.

I ditt fall kommer du behöva fortsätta betala underhållsstöd till ditt barn som fyllt 18 år fram tills nästa år i juni då barnets gymnasiestudier upphör.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98546)