Hur länge sitter om i fängelse om man döms till två månader?

2020-10-20 i Påföljder
FRÅGA
Hur länge sitter man om man får två månader
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln den som dömts till fängelsestraff bli villkorligt frigiven när hen avtjänat 2/3 av det utdömda fängelsestraffet (26 kap. 6 § BrB). Den villkorliga frigivningen kan skjutas upp om det föreligger synnerliga skäl mot villkorlig frigivning (26 kap. 6 a-7 § BrB).

Två månader är 60 dagar, och 2/3 av 60 dagar blir 40 dagar. Om den intagne blir villkorligt frigiven enligt huvudregeln kommer hen att avtjäna sitt fängelsestraff i fängelset i 40 dagar. Efter den villkorliga frigivningen följer en prövotid om minst ett år (26 kap. 10 § BrB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1532)
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?

Alla besvarade frågor (93151)